Logowanie

DZ. URZ. 2010.39.296

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: IG.III.7041/2-54/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/373/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzeście, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, w zakresie: - § 22 pkt 9 uchwały.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-02-04
Organ wydający:Wojewoda Świętokrzyski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 39 pozycja: 296
Hasła:Rozstrzygnięcia nadzorcze
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.42.311

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: lG.III.7041/2-57/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/376/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Włochy, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, w zakresie: - § 14 pkt 7 uchwały.

 • DZ. URZ. 2010.42.310

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: IG.III.7041/2-56/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/375/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzypiów, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, w zakresie: - § 18 pkt 9 uchwały.

 • DZ. URZ. 2010.39.291

  uchwała nr XL/373/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzeście

 • DZ. URZ. 2009.472.3430

  rozstrzygięcie nadzorcze nr Znak:IG.III.7041/2-20/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2 września 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVIII/278/09 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Regionalny Port Lotniczy Kielce - część wschod-nia? na obszarze gminy Chmielnik w części sołectw: Grabowiec i Piotrkowice poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, w zakresie: I. 1. Części rysunków planu miejscowego, załącznik Nr 1 do uchwały (część Nr 1 i część Nr 2), dotyczących terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami 008KDX i 018KDdl. 2. § 6 pkt 2 lit. ?b? uchwały w zakresie słów: ?dojazdowych publicznych?. 3. § 17 pkt 3 uchwały - w całości. 4. § 11 pkt 15 lit. ?b? uchwały w zakresie słów: ?i obowiązywać będą bez potrzeby dokonywania zmian w niniejszym planie oraz nowego planu?. II. Niezależnie od powyższego wskazuje się nieistotne naruszenie prawa zapisów przedmiotowej uchwa-ły w zakresie określonym w pkt II uzasadnienia.

 • DZ. URZ. 2010.41.304

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: IG.III.7041/2-58/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/374/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miej-scowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pasturka, poprzez naruszenie zasad sporzą-dzania planu miejscowego, w zakresie: 1. § 33 ust. 2 uchwały. 2. § 18 pkt 9 uchwały.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.39.295

  zarządzenie nr 3 Starosty Sandomierskiego z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego

 • DZ. URZ. 2010.39.294

  zarządzenie nr 2 Starosty Sandomierskiego z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego pod nazwą: Domy dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie

 • DZ. URZ. 2010.39.293

  zarządzenie nr 1 Starosty Sandomierskiego z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym

 • DZ. URZ. 2010.39.292

  zarządzenie nr 13/10 z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2010r.

 • DZ. URZ. 2010.39.291

  uchwała nr XL/373/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzeście


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.