Logowanie

DZ. URZ. 2010.40.301

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/200/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Nr XXX/151/2005 Rady Gminy w Mircu z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania Pomocy Materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mirzec zmienionej uchwałą Nr XXXX/195/2006 Rady Gminy w Mircu z dnia 8 marca 2006r oraz zmienionej uchwałą Nr II/16/2006 Rady Gminy w Mircu z dnia 4 grudnia 2006r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-02-04
Organ wydający:Rada Gminy w Mircu
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 40 pozycja: 301
Hasła:oświata i wychowanie
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.541.4100

  uchwała nr XXXVI/197/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXV/192/2009 Rady Gminy Mircu z dnia 28 października 2009 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mirzec

 • DZ. URZ. 2009.541.4099

  uchwała nr XXXVI/196/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXV/191/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2009.22.288

  uchwała nr XXIV/136/2008 Rady Gminy w Mircu z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2008 rok

 • DZ. URZ. 2009.14.170

  uchwała nr XXVI/147/2008 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzania zmian w Uchwale Nr XXIV/135/2008 Rady Gminy w Mircu

 • DZ. URZ. 2009.497.3651

  uchwała nr XXXV/192/2009 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mirzec

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.40.300

  uchwała nr XXXVI/195/2009 Rady Gminy Mirzec z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2010.40.299

  uchwała nr XXX/185/2009 Rady Gminy Bejsce z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2010.40.298

  uchwała nr XLV/262/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Miasta i Gminy Połaniec

 • DZ. URZ. 2010.40.297

  uchwała nr XLV/259/09 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2010.39.296

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr Znak: IG.III.7041/2-54/09 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XL/373/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzeście, poprzez naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, w zakresie: - § 22 pkt 9 uchwały.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.