Logowanie

DZ. URZ. 2010.404.2880

Tytuł:

uchwała nr XLVII/477/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-08-09
Organ wydający:Rada Gminy Tarnów
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 404 pozycja: 2880
Hasła:Drogi

UCHWAŁA NR XLVII/477/2010 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Tarnowskiego, Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje: § 1. Zalicza się n/w drogi: - droga przebiegająca przez dz. nr 33/61 ul. Na Młyny w Tarnowcu ? załącznik nr 1, - droga przebiegająca przez dz. nr 393/8-9, 394/7, 395/9 tzw. boczna od ul. Miłej w Zgłobicach ? załącznik nr 2, - droga przebiegająca przez dz. nr 231/3, 343 tzw. Na Granicach w Porębie Radlnej ? załącznik nr 3, - droga przebiegająca przez dz. nr 451 tzw. k/ Bigi w Porębie Radlnej? załącznik nr 4, - droga przebiegająca przez dz. nr 422/11 ul. Złota w Zbylitowskiej Górze ? załącznik nr 5, - droga przebiegająca przez dz. nr 388/1, 388/3 tzw. wzdłuż wału w Białej ? załącznik nr 6, - droga przebiegająca przez dz. nr 284/1-2, 285/10, 285/14 ul. Pogodna w Koszycach Małych ? załącznik nr 7, - droga przebiegająca przez dz. nr 2808 tzw. Na Kutę w Woli Rzędzińskiej? załącznik nr 8, - droga przebiegająca przez działki nr 1608/3, 1608/4, 1608/5, 1608/7, 1608/9, 1608/10, 1608/11 tzw. k/Bałuszyńskiej w Woli Rzędzińskiej? załącznik nr 9, - droga przebiegająca przez dz. nr 3444/1, 3444/2 w Woli Rzędzińskiej ? załącznik nr 10 do kategorii dróg gminnych w przebiegu jak na załącznikach graficznych. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Mitera

Id: ZZGCR-NKLKN-IUPBA-ATFQS-QWWFM. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/477/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 lipca 2010 r. Zalacznik1.pdf Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVII/477/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 lipca 2010 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/477/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 lipca 2010 r. Zalacznik2.pdf Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVII/477/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 lipca 2010 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/477/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 lipca 2010 r. Zalacznik3.pdf Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLVII/477/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 lipca 2010 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/477/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 lipca 2010 r. Zalacznik4.pdf Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLVII/477/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 lipca 2010 r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/477/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 lipca 2010 r. Zalacznik5.pdf Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLVII/477/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 lipca 2010 r. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/477/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 lipca 2010 r. Zalacznik6.pdf

Id: ZZGCR-NKLKN-IUPBA-ATFQS-QWWFM. Podpisany

Strona 2

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLVII/477/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 lipca 2010 r. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVII/477/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 lipca 2010 r. Zalacznik7.pdf Załącznik nr 7 do Uchwały nr XLVII/477/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 lipca 2010 r. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVII/477/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 lipca 2010 r. Zalacznik8.pdf Załącznik nr 8 do Uchwały nr XLVII/477/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 lipca 2010 r. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVII/477/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 lipca 2010 r. Zalacznik9.pdf Załącznik nr 9 do Uchwały nr XLVII/477/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 lipca 2010 r. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVII/477/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 lipca 2010 r. Zalacznik10.pdf Załącznik nr 10 do Uchwały nr XLVII/477/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 lipca 2010 r.

Id: ZZGCR-NKLKN-IUPBA-ATFQS-QWWFM. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.16.24

  uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. 2009.204.1710

  uchwała nr XL/304/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. 2009.378.2763

  uchwała nr VII/30/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie a) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; b) ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1238

  uchwała nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/41/11 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Drogi wewnętrzne

  Kto ma prawo korzystać z wewnętrznych dróg osiedlowych lub dróg transportu rolnego? Czy są to drogi ogólnodostępne, czy też korzystanie z nich jest określane przez (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.404.2879

  uchwała nr LXIX/781/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2010 - Nr LXII/687/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.404.2878

  uchwała nr LXIX/772/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/423/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Oświęcim (z późn. zmianami.)

 • DZ. URZ. 2010.404.2877

  uchwała nr LXIX/765/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Stare Stawy w Oświęcimiu.

 • DZ. URZ. 2010.403.2876

  uchwała nr XLIV/360/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010.

 • DZ. URZ. 2010.403.2875

  uchwała nr LII/668/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.