Logowanie

DZ. URZ. 2010.41.710

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/392/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 grudnia 2009r. UCHWAŁA NR XXXIII/392/2009 RADY GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwalę nr XXXI/367/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Ustka

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-03-24
Organ wydający:Rada Gminy Ustka
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 41 pozycja: 710
Hasła:statuty

UCHWAŁA NR XXXIII/392/2009 RADY GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2009 roku

zmieniająca uchwalę nr XXXI/367/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Ustka

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420) Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje: § 1. W § 8 ust. 2 statutu: 1) sołectwa Charnowo stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/367/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Ustka, 2) sołectwa Dębina stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/367/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Ustka, 3) sołectwa Duninowo stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/367/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Ustka, 4) sołectwa Gąbino stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały nr XXXI/367/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Ustka, 5) sołectwa Grabno stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały nr XXXI/367/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Ustka, 6) sołectwa Lędowo stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały nr XXXI/367/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Ustka, 7) sołectwa Machowinko stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały nr XXXI/367/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Ustka,

8) sołectwa Machowino stanowiącym załącznik nr 8 do uchwały nr XXXI/367/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Ustka, 9) sołectwa Mo?d?anowo stanowiącym załącznik nr 9 do uchwały nr XXXI/367/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Ustka, 10) sołectwa Niestkowo stanowiącym załącznik nr 10 do uchwały nr XXXI/367/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Ustka, 11) sołectwa Objazda stanowiącym załącznik nr 11 do uchwały nr XXXI/367/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Ustka, 12) sołectwa Pęplino stanowiącym załącznik nr 12 do uchwały nr XXXI/367/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Ustka, 13) sołectwa Przewłoka stanowiącym załącznik nr 13 do uchwały nr XXXI/367/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Ustka, 14) sołectwa Rowy stanowiącym załącznik nr 14 do uchwały nr XXXI/367/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Ustka, 15) sołectwa Starkowo stanowiącym załącznik nr 15 do uchwały nr XXXI/367/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Ustka, 16) sołectwa Wodnica stanowiącym załącznik nr 16 do uchwały nr XXXI/367/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Ustka, 17) sołectwa Wytowno stanowiącym załącznik nr 17 do uchwały nr XXXI/367/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Ustka, 18) sołectwa Zaleskie stanowiącym załącznik nr 18 do uchwały nr XXXI/367/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Ustka skreśla się pkt 6. Pozostałe zapisy uchwały nr XXXI/367/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Ustka pozostają bez zmian. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka. § 3. Uchwała wchodzi w ?ycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.

Przewodniczący Rady /-/ Waldemar Gąsiorski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.50.1171

  uchwała nr V / 36 / 2011 Rady Miasta Ustka z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia logo Miasta Ustka.

 • DZ. URZ. 2010.88.1629

  uchwała nr XXXV/424/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie Statutu Gminy Ustka.

 • DZ. URZ. 2011.4.141

  uchwała nr XL/485/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 29 października 2010r. w sprawie wyłapywania zwierząt bezdomnych oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi na obszarze Gminy Ustka

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVIII/157/08 Rady Gminy Gostycyn z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw.

 • DZ. URZ. 2011.4.144

  uchwała nr XL/497/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/123/2007 Rady Gminy Ustka z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy Ustka w roku budżetowym 2008

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.41.709

  uchwała nr XXXIII/390/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 grudnia 2009r. UCHWAŁA NR XXXIII/390/2009 RADY GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/339/2006 Rady Gminy Ustka z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustka.

 • DZ. URZ. 2010.41.708

  uchwała nr XXXIII/386/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 grudnia 2009r. UCHWAŁA Nr XXXIII/386/2009 RADY GMINY USTKA z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie Regulaminów stypendialnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów I roku studiów, zamieszkałych na terenie Gminy Ustka

 • DZ. URZ. 2010.41.707

  uchwała nr XLI/333/2010 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji.

 • DZ. URZ. 2010.41.706

  uchwała nr XI/252/09 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. ozn. nr geodez.116 o pow. 3,03ha, położonej w obrębie geodezyjnym Rybaki, gmina Kościerzyna

 • DZ. URZ. 2010.41.705

  uchwała nr XXXI/206/09 Rady Gminy Karsin z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karsinie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.