Logowanie

DZ. URZ. 2010.42.282

Tytuł:

rozporządzenie nr 2/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lutego 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego zasięgu ich działania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-02-23
Organ wydający:Wojewoda Małopolski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 42 pozycja: 282
Hasła:Powiatowa komisja lekarska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.10.49

  rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia siedzib powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego zasięgu ich działania

 • DZ. URZ. 2011.172.1363

  rozporządzenie nr 9/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 25 marca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego zasięgu ich działania

 • DZ. URZ. 2010.126.787

  rozporządzenie nr 3/2010 Wojewody Małopolskiego z dnia 16 marca 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego zasięgu ich działania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.25.581

  rozporządzenie nr 2/2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 marca 2011r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie wojewodztwa podkarpackiego w 2011 roku oraz powołania wojewódzkich i powiatowych komisji lekarskich, ustalenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.10.204

  rozporządzenie nr 4/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 r., powołania oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania komisji lekarskich

porady prawne online

Porady prawne

 • Dodatkowe wynagrodzenie dla lekarza w PKL

  Lekarz publicznego ZOZ został oddelegowany do Powiatowej Komisji Lekarskiej obsługującej pobór do wojska. Zgodnie z zawartą w tej sprawie umową ze Starostą wszyscy (...)

 • Woźny jako pracownik samorządowy

  Czy do woźnego w szkole podstawowej mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych?

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Skład komisji egzaminacyjnej

  Organ prowadzący zarządzeniem powołał w skład komisji egzaminacyjnej na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego m.in. dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły poinformował, (...)

 • Jawność prac komisji rewizyjnej

  W gminie x komisja rewizyjna zebrała się dla potrzeb rozpatrzenia zasadności skargi jednego z obywateli. Na posiedzenie przybyła osoba postronna z kamerą i dyktafonem. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.41.281

  uchwała nr XXIX/213/09 Rady Gminy Bochnia z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.40.280

  zarządzenie nr 3/2010 Starosty Tarnowskiego z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnowskiego w 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.40.279

  sprawozdanie nr XXVIII/221/2009 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Starosty Powiatu Proszowickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok

 • DZ. URZ. 2010.40.278

  uchwała nr XXVI/197/2009 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń udzielanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Tomice oraz warunków i trybu ich przyznawania

 • DZ. URZ. 2010.40.277

  uchwała nr XXXV/258/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stryszawa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.