Logowanie

DZ. URZ. 2010.439.3225

Tytuł:

uchwała nr LVIII/261/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-08-27
Organ wydający:Rada Gminy Lubień
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 439 pozycja: 3225
Hasła:Drogi

UCHWAŁA NR LVIII/261/2010 RADY GMINY LUBIEŃ z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Na podstawie art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 1157 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Lubień po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Myślenickiego u c h w a l a, co następuje: § 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych następujące drogi będące w granicach administracyjnych gminy Lubień : 1. droga oznaczona geodezyjnie numerem działki 8873 i 8872/2 obręb Lubień (Rola Młynarzęcie) km 0+000 do km 0+250 2. droga oznaczona geodezyjnie numerem działki 9016, 9019 obręb Lubień (Rola Jasiurowa) km 0+000 do km 0+000 do km 0+450 3. droga oznaczona geodezyjnie numerem działki 8835, 8824, obręb Lubień (Rola Gorzutkowa) km 0+000 do km 0+200 4. droga oznaczona geodezyjnie numerem działki 4794/1, 9610 i 4797/1 obreb Tenczyn (Rola Polakowa) km 0+000 do km 0+300 5. droga oznaczona geodezyjnie numerem działki 9624, 9628, 9629, 9630 i 9631 obręb Tenczyn (Rola Uchaczowa) km 0+000 do km 0+250 6. droga oznaczona geodezyjnie numerem działki 3470 obręb Krzeczów (Rola Kośmidrowa) km 0+000 do km 0+650 7. droga oznaczona geodezyjnie numerem działki 3509 i 3511 obręb Krzeczów (Rola Pytlowa) km 0+000 do km 0+400 8. droga oznaczona geodezyjnie numerem działki 4736/8 i 5640 obręb Skomielna Biała (Rola Banasiowa) km 0+000 do km 0+450 9. droga oznaczona geodezyjnie numerem działki 5651 i 5657 obręb Skomielna Biała (Rola Piłatowa) km 0+000 do km 0+400 10. droga oznaczona geodezyjnie numerem działki 5651 i 5657 obręb Skomielna Biała (Rola Nowakowa) km 0+000 km 0+250 11. droga oznaczona geodezyjnie numerem działki 9498/2 i 9531/1 obręb Tenczyn (Rola Morgi II ) km 0+000 do km 0+400 12. droga oznaczona geodezyjnie numerem działki 3023/2, 5601, 5600/2 obręb Skomielna Biała (Rola Zarębki II) km 0+000 do km 0+450 13. droga oznaczona geodezyjnie numerem działki 9622 obręb Tenczyn (Rola Susiowa) km 0+000 do km 0+300 14. droga oznaczona geodezyjnie numerem działki 4767/3, 4768/3 obręb Skomielna Biała (Rola Handzlowa) km 0+000 do km 0+200. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubień. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Id: YJOYK-UFEWS-LOGPS-FAQQZ-NCIAQ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.16.24

  uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. 2009.204.1710

  uchwała nr XL/304/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. 2009.378.2763

  uchwała nr VII/30/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie a) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; b) ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1238

  uchwała nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/41/11 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Drogi wewnętrzne

  Kto ma prawo korzystać z wewnętrznych dróg osiedlowych lub dróg transportu rolnego? Czy są to drogi ogólnodostępne, czy też korzystanie z nich jest określane przez (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.439.3224

  uchwała nr XLVII/752/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych

 • DZ. URZ. 2010.439.3223

  uchwała nr XLVII/750/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie

 • DZ. URZ. 2010.438.3222

  decyzja nr OKR-4210-25(10)/2010/1470/VIA/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 sierpnia 2010r. zatwierdzająca zmianę tarfyfy dla ciepła BTB Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie

 • DZ. URZ. 2010.437.3221

  obwieszczenie nr 2/2010 Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł. Na podstawie art. 36 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł (Dz. U. Nr 22, poz.112) ogłasza się wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.

 • DZ. URZ. 2010.437.3220

  uchwała nr LXII/360/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie : dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2010r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.