Logowanie

DZ. URZ. 2010.440.3235

Tytuł:

obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 maja 2010r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z siedzibą w Gorlicach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-08-27
Organ wydający:Wojewoda Małopolski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 440 pozycja: 3235
Hasła:Statuty,Związki gmin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.284.1890

  obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 maja 2010r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z siedzibą w Gorlicach

 • DZ. URZ. 2012.2918

  uchwała nr 1/I/2011 Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2012

 • DZ. URZ. 2011.432.4085

  uchwała nr 10/II/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.126.3779

  obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie ogłoszenia zmiany Statutu Związku Gmin Ziemi Makowskiej z siedzibą w Makowie Mazowieckim

 • DZ. URZ. 2011.226.2633

  obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2011r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z siedzibą we Włoszczowie.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.439.3234

  uchwała nr XLI/36/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały XVIII/29/2004 Rady Gminy Zielonki z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach

 • DZ. URZ. 2010.439.3233

  uchwała nr XLI/35/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie gminy Zielonki, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)

 • DZ. URZ. 2010.439.3232

  uchwała nr XLI/34/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej

 • DZ. URZ. 2010.439.3231

  uchwała nr XXXV/ 240 / 2010 Rady Gminy Raciechowice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie:zmiany uchwały Rady Gminy Raciechowice Nr XXXIII / 225 /2010 z dnia 30 marca 2010 roku.

 • DZ. URZ. 2010.439.3230

  uchwała nr XLVIII/415/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ochotnica Górna

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.