Logowanie

DZ. URZ. 2010.456.3379

Tytuł:

wyrok nr III SA/Kr 405/09 z dnia 6 sierpnia 2009r. Sygn. atk III SA/Kr 405/09 ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 29 stycznia 2003 r, Nr V/44/2003* w przedmiocie § 3 ust.2 Statutu Miasta Zakopane

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-09-06
Organ wydający:WSA w Krakowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 456 pozycja: 3379
Hasła:Wyroki WSA,Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.405.3729

  uchwała nr XIV/191/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.45.376

  wyrok nr II SA/Kr 462/10 z dnia 9 lipca 2010r. z dnia 09 lipca 2010 r. Sygn. akt IISA/Kr 462/10 ze skargi (...)* na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 29 października 2009 r. Nr XLIV/650/2009** w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Skocznia?

 • DZ. URZ. 2010.454.3364

  wyrok nr II SA/Kr 755/09 z dnia 12 października 2009r. Sygn. akt II SA/Kr 755/09 ze skarg (...)* na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 29 grudnia 2008 r. Nr XXXIV/480/2008** w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ? ?Skocznia?

 • DZ. URZ. 2010.623.5024

  uchwała nr LXII/1008/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. 2010.623.5023

  uchwała nr LXII/1007/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.456.3378

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.0911-93-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 sierpnia 2010r. dotyczące tekstu uchwały Rady Miejskiej w Skale Nr LII/386/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • DZ. URZ. 2010.456.3377

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.0911-92-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 sierpnia 2010r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Miejskiej w Skale Nr LII/385/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. 2010.456.3376

  uchwała nr LII/386/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • DZ. URZ. 2010.456.3375

  uchwała nr LII/385/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 • DZ. URZ. 2010.455.3374

  wyrok nr III SA/Kr 435/09 z dnia 13 października 2009r. Sygn. akt III SA/KR 435/09 ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Skale z dnia 27 lutego 2006 r. Nr XLI/339/06*** w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w gminie Skała


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.