Logowanie

DZ. URZ. 2010.456.3381

Tytuł:

wyrok nr III SA/Kr 265/09 z dnia 13 października 2009r. Sygn. akt. II SA/Kr 265/09 ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2008 r. Nr LII/665/08** w przedmiocie zatwierdzenia statutu Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-09-06
Organ wydający:WSA w Krakowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 456 pozycja: 3381
Hasła:Wyroki WSA,Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.527.3948

  uchwala nr CXI/1522/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

 • DZ. URZ. 2011.132.1102

  uchwała nr VII/56/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

 • DZ. URZ. 2011.423.3973

  wyrok nr II SA/Kr 18/11 WSA w Krakowie z dnia 11 marca 2011r. z dnia 11 marca 2011 r. Sygn. akt II SA/Kr 18/11 ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2008 r., Nr XLIX/619/08* w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Dolina Dłubni-Mogiła?

 • DZ. URZ. 2011.477.4615

  wyrok nr II SA/Kr 1126/10 WSA w Krakowie z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2007 r., Nr XXVII/359/07 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Ruczaj-Zaborze?, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 40 z dnia 21 stycznia 2008 roku

 • DZ. URZ. 2010.126.788

  uchwała nr XCIII/1266/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, przyjętych Uchwałą Nr 10/09 Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.456.3380

  wyrok nr III SA/Kr 786/08 z dnia 2 kwietnia 2009r. Sygn. akt III SA/Kr 786/08 ze skargi Gminy Koszyce na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2007 r., Nr PN.II.0911-199-07 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/60/07 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Koszyce

 • DZ. URZ. 2010.456.3379

  wyrok nr III SA/Kr 405/09 z dnia 6 sierpnia 2009r. Sygn. atk III SA/Kr 405/09 ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 29 stycznia 2003 r, Nr V/44/2003* w przedmiocie § 3 ust.2 Statutu Miasta Zakopane

 • DZ. URZ. 2010.456.3378

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.0911-93-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 sierpnia 2010r. dotyczące tekstu uchwały Rady Miejskiej w Skale Nr LII/386/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • DZ. URZ. 2010.456.3377

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.0911-92-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 sierpnia 2010r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Miejskiej w Skale Nr LII/385/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. 2010.456.3376

  uchwała nr LII/386/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.