Logowanie

DZ. URZ. 2010.456.3382

Tytuł:

wyrok nr III SA/Kr 1089/08 z dnia 6 sierpnia 2009r. Sygn. akt III SA/Kr 1089/08 ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 28 marca 2008 r, Nr XVII/105/08 w przedmiocie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę klimatyczną

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-09-06
Organ wydający:WSA w Krakowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 456 pozycja: 3382
Hasła:Wyroki WSA,Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1925

  uchwała nr XIV/110/2012 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmian w Statucie Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach

 • DZ. URZ. 2010.666.5570

  uchwała nr XLI/289/2010 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Maniowach.

 • DZ. URZ. 2011.145.1184

  wyrok nr II SA/Kr 775/10 z dnia 17 grudnia 2010r. z dnia 17 grudnia 2010 r. Sygn. akt II SA/Kr 775/10 ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Kamienica z dnia 29 czerwca 2009 r., Nr XXIII/143/09 w przedmiocie skorygowania oczywistego błędu

 • DZ. URZ. 2010.680.5791

  wyrok nr III SA/Kr 177/10 z dnia 15 lipca 2010r. z dnia 15 lipca 2010 r. Sygn. akt III SA/Kr 177/10 ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 11 listopada 2008 r., Nr XXV/198/08*** w przedmiocie ustanowienia sztandaru Gminy Sułkowice

 • DZ. URZ. 2010.455.3371

  wyrok nr II SA/Kr 1340/09 z dnia 18 grudnia 2009r. Sygn. akt II SA/Kr 1340/09 ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 października 2008 r. Nr XXVII/185/2008** w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Alwernia część A;

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.456.3381

  wyrok nr III SA/Kr 265/09 z dnia 13 października 2009r. Sygn. akt. II SA/Kr 265/09 ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2008 r. Nr LII/665/08** w przedmiocie zatwierdzenia statutu Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie

 • DZ. URZ. 2010.456.3380

  wyrok nr III SA/Kr 786/08 z dnia 2 kwietnia 2009r. Sygn. akt III SA/Kr 786/08 ze skargi Gminy Koszyce na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2007 r., Nr PN.II.0911-199-07 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/60/07 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Koszyce

 • DZ. URZ. 2010.456.3379

  wyrok nr III SA/Kr 405/09 z dnia 6 sierpnia 2009r. Sygn. atk III SA/Kr 405/09 ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 29 stycznia 2003 r, Nr V/44/2003* w przedmiocie § 3 ust.2 Statutu Miasta Zakopane

 • DZ. URZ. 2010.456.3378

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.0911-93-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 sierpnia 2010r. dotyczące tekstu uchwały Rady Miejskiej w Skale Nr LII/386/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • DZ. URZ. 2010.456.3377

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.0911-92-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 sierpnia 2010r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Miejskiej w Skale Nr LII/385/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.