Logowanie

DZ. URZ. 2010.456.3383

Tytuł:

wyrok nr II SA/Kr 1062/08 z dnia 8 września 2009r. Sygn. akt. II SA/Kr 1062/08 ze skargi (...)*** na uchwałę Rady Gminy Mogilany z dnia 24 czerwca 2005 r. Nr XXV/212/05**** w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Libertów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-09-06
Organ wydający:WSA w Krakowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 456 pozycja: 3383
Hasła:Wyroki WSA,Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego




Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.411.3832

  wyrok nr II SA/Kr 1062/10 WSA w Krakowie z dnia 8 marca 2011r. z dnia 8 marca 2011 r. Sygn. akt IISA/Kr 1062/10 ze skargi Prokuratora Rejonowego w Limanowej na uchwałę Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 1997 r., Nr XXX/202/97 w przedmiocie ustalenia stawek za pobraną wodę i za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  wyrok nr Sygn. akt II SA/Op 290/08 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 grudnia 2006 r. Nr IV/22/06 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.18

  wyrok nr II SA/Ol 624/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 13 września 2011r. w sprawie ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 maja 2011r. nr VI/129/2011 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. 2011.253.2052

  wyrok nr II SA/Kr 1133/10 z dnia 28 stycznia 2011r. z dnia 28 stycznia 2011 r. Sygn. akt II SA/Kr 1133/10 ze skargi (...)* na uchwałę Rady Gminy Mogilany z dnia 17 grudnia 1999 r. Nr XI/71/99 w przedmiocie upoważnienia zarządu Gminy Mogilany do ustalenia opłat za podłączenie do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 • DZ. URZ. 2010.454.3365

  wyrok nr II SA/Kr 776/09 z dnia 23 października 2009r. Sygn. akt II SA/Kr 776/09 ze skargi (...)* na uchwałę Rady Gminy Zielonki z dnia 3 sierpnia 2006 r. Nr XL/43/2006*** w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki nr 15 w granicach administracyjnych miejscowości Brzozówka Korzkiewska

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.456.3382

  wyrok nr III SA/Kr 1089/08 z dnia 6 sierpnia 2009r. Sygn. akt III SA/Kr 1089/08 ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach z dnia 28 marca 2008 r, Nr XVII/105/08 w przedmiocie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę klimatyczną

 • DZ. URZ. 2010.456.3381

  wyrok nr III SA/Kr 265/09 z dnia 13 października 2009r. Sygn. akt. II SA/Kr 265/09 ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2008 r. Nr LII/665/08** w przedmiocie zatwierdzenia statutu Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie

 • DZ. URZ. 2010.456.3380

  wyrok nr III SA/Kr 786/08 z dnia 2 kwietnia 2009r. Sygn. akt III SA/Kr 786/08 ze skargi Gminy Koszyce na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2007 r., Nr PN.II.0911-199-07 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr IX/60/07 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Koszyce

 • DZ. URZ. 2010.456.3379

  wyrok nr III SA/Kr 405/09 z dnia 6 sierpnia 2009r. Sygn. atk III SA/Kr 405/09 ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 29 stycznia 2003 r, Nr V/44/2003* w przedmiocie § 3 ust.2 Statutu Miasta Zakopane

 • DZ. URZ. 2010.456.3378

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.0911-93-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 sierpnia 2010r. dotyczące tekstu uchwały Rady Miejskiej w Skale Nr LII/386/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.