Logowanie

DZ. URZ. 2010.507.3783

Tytuł:

uchwała nr L/431/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIX/421/2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok oraz zmian w uchwale budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/381/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 14 stycznia 2010 roku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-09-30
Organ wydający:Rada Gminy Raba Wyżna
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 507 pozycja: 3783
Hasła:Zmiany w budżecie

UCHWAŁA NR L/431/2010 RADY GMINY RABA WYŻNA z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIX/421/2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok oraz zmian w uchwale budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/381/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 14 stycznia 2010 roku. Na podst. art. 211, art.212, art. 237 i art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U . z 2009 roku nr 157 poz.1240 z późn. zmianami /oraz art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz 1591 z późn. zmianami / - RADA GMINY RABA WYŻNA u c h w a l a, co następuje : § 1. W uchwale Nr XLIX/421/2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok oraz zmian w uchwale budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/381/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 14 stycznia 2010 roku skreśla się paragraf 4. § 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. § 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Raba Wyżna. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna Marian Wojdyła

Id: RYHPE-IFKFW-ITLTY-UBRQI-NVAMK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.176.1147

  uchwała nr XLV/403/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/289/2002 w sprawie ustanowienia wyróżnień za szczególne zasługi dla Gminy Raba Wyżna i powołania Kapituły Honorowej

 • DZ. URZ. 2010.196.1293

  uchwała nr XLIV/389/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok .

 • DZ. URZ. 2010.111.719

  uchwała nr XLIV/393/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/377/2009 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Raba Wyżna o charakterze obiektów i urządzeń sportowych oraz powierzenia Wójtowi Gminy Raba Wyżna uprawnienia do określenia wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.

 • DZ. URZ. 2011.534.5592

  uchwała nr XIII/93/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. 2011.285.2357

  uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/319/2009 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych w Gminie Raba Wyżna.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.507.3782

  uchwała nr L/430/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.507.3781

  uchwala nr XXXVIII/215/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 10 września 2010r. w sprawie : zmian dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.507.3780

  uchwala nr XLI/231/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.507.3779

  uchwala nr LXXI/705/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010.

 • DZ. URZ. 2010.507.3778

  uchwala nr XLIV/274/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2010 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.