Logowanie

DZ. URZ. 2010.528.3951

Tytuł:

uchwała nr XL/337/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-10-11
Organ wydający:Rada Gminy Borzęcin
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 528 pozycja: 3951
Hasła:Zmiany w budżecie

UCHWAŁA NR XL/337/10 RADY GMINY BORZĘCIN z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych z późn. zm (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) ? Rada Gminy Borzęcin uchwala, co następuje: § 1. W uchwale budżetowej Gminy Borzęcin na rok 2010 Nr XXXIV/289/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany: 1.Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIV/289/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. pod nazwą ?WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY BORZĘCIN W 2010 ROKU? otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się - Wójtowi Gminy Borzęcin. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/337/10 Rady Gminy Borzęcin z dnia 19 lipca 2010 r. Zalacznik1.pdf Załącznik Nr 1

Przewodniczący Rady Gminy w Borzęcinie Czesław Małek

Id: CBOOZ-NIQZP-UQHDK-QZJME-HPLZN. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.223.1811

  uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy i zmian w budżecie na rok 2011 oraz wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011Nr IV/15/2011

 • DZ. URZ. 2011.431.4069

  uchwała nr X/50/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Radgoszcz na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.273.2209

  uchwała nr III/26/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Koszyce na rok 2011 Nr II/13/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.507.3783

  uchwała nr L/431/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIX/421/2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok oraz zmian w uchwale budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/381/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 14 stycznia 2010 roku.

 • DZ. URZ. 2010.547.4125

  uchwala nr XL/256/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 września 2010r. zmiany uchwały Nr XXXIX/252/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku dotyczącej zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2010.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.528.3950

  uchwala nr XLI/453/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.528.3949

  uchwala nr XXXV/271/10 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.527.3948

  uchwala nr CXI/1522/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

 • DZ. URZ. 2010.526.3947

  uchwala nr XXXV/171/2010 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej

 • DZ. URZ. 2010.526.3946

  uchwala nr LXIX/720/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010r. w sprawie podziału Gminy Niepołomice na stałe obwody głosowania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.