Logowanie

DZ. URZ. 2010.547.4125

Tytuł:

uchwala nr XL/256/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 września 2010r. zmiany uchwały Nr XXXIX/252/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku dotyczącej zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2010.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-10-21
Organ wydający:Rada Gminy Kościelisko
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 547 pozycja: 4125
Hasła:Zmiany w budżecie

UCHWAŁA NR XL/256/10 RADY GMINY KOŚCIELISKO z dnia 29 września 2010 r. zmiany uchwały Nr XXXIX/252/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku dotyczącej zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 215 i art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy Kościelisko uchwala co następuje § 1. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/252/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 25 sierpnia 2010 roku  w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2010 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Kościelisko § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego. Załącznik do Uchwały Nr XL/256/10 RADY GMINY KOŚCIELISKO z dnia 29 września 2010 r. Zalacznik1.pdf Przychody i rozchody budżetu w roku 2010

ID: BIWUQ-VFXRV-DNYXI-MBESX-ZGOKL. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.588.6826

  uchwała nr IX/77/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Zespołu Szkół w Witowie.

 • DZ. URZ. 2011.588.6829

  uchwała nr IX/76/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Zspołu Szkół w Dzianiszu

 • DZ. URZ. 2011.588.6828

  uchwała nr IX/75/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej Kościelisko

 • DZ. URZ. 2011.610.7239

  uchwała nr XI/96/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej statutów sołectw w Gminie Kościelisko

 • DZ. URZ. 2011.82.620

  uchwała nr III/20/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomosci, podatku rolnego i podatku leśnego.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.547.4124

  uchwala nr L/355/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2010 rok Nr XLIII/302/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 stycznia 2010 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2010.

 • DZ. URZ. 2010.547.4123

  uchwala nr XL/386/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie w 2010r.

 • DZ. URZ. 2010.547.4122

  uchwala nr XL/385/10 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 22 września 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XXXIV/339/09 z dnia 30 grudnia 2009r.

 • DZ. URZ. 2010.547.4121

  uchwala nr XXXVIII/356/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.546.4120

  uchwała nr KI-411/261/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały Nr XLIX/533/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 3 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/519/V/2010 Rady Miasta Trzebinia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Trzebinia w części

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.