Logowanie

DZ. URZ. 2010.55.395

Tytuł:

zarządzenie nr 6/2010 Starosty Buskiego z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2010

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-02-15
Organ wydający:Starosta Buski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 55 pozycja: 395
Hasła:pomoc społeczna

ZARZĄDZENIE NR 6/2010 STAROSTY BUSKIEGO z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy  Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2010. Na podstawie art.6 pkt.15 oraz art.60 ust.2 pkt.2, ust 3-5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /Dz.U. z 2008r. Nr 115 poz. 728 z późn.zm./ zarządza się co następuje: §   1 .  Na wniosek Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej ustalam miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w niżej wymienionych domach w następujący sposób:  1. Dom Pomocy Społecznej w ZBOROWIE 2. Dom Pomocy Społecznej w GNOJNIE 3. Dom Pomocy Społecznej w SŁUPI 4. Dom Pomocy Społecznej w RATAJACH SŁUPSKICH Kwota 2568,56 zł Kwota 2315,90 zł Kwota 2164,36 zł Kwota 2355,95 zł

§   2 .  Zarząd z e n i e p o d l e g a o głoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

ID: UBKUK-QYSGS-XLILV-CXFYF-BULCW. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.25.362

  ogłoszenie Starosty Buskiego z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2009

 • DZ. URZ. 2011.25.360

  zarządzenie nr 5/2011 Starosty Buskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2011.

 • DZ. URZ. 2012.450

  zarządzenie nr 4/2012 Starosty Buskiego z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.540

  komunikat Starosty Pilskiego z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2012.

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr 1/2012 Starosty Świdnickiego z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Świdnickiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.55.394

  zarządzenie nr 5/2010 Starosty Buskiego z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych na terenie powiatu buskiego w roku 2010

 • DZ. URZ. 2010.55.393

  uchwała nr Nr XXXIII/158/2009 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2010.55.392

  uchwała nr Nr XXXIII/157/09 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 28 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .

 • DZ. URZ. 2010.55.391

  uchwała nr Nr XXXIII/155/09 Rady Gminy w Solcu Zdroju z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Solec-Zdrój

 • DZ. URZ. 2010.55.390

  uchwała nr XXXVIII/209/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zmian do Uchwały Nr XXV/124/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku dot. uchwalenia Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2009

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.