Logowanie

DZ. URZ. 2010.564.4324

Tytuł:

uchwała nr XLIV/325/10 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Bieśniku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-11-02
Organ wydający:Rada Gminy Łużna
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 564 pozycja: 4324
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

UCHWAŁA NR XLIV/325/10 RADY GMINY ŁUŻNA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Bieśniku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), § 1 ust. 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.), na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Bieśniku Rada Gminy Łużna uchwala, co następuje: § 1. Nadaje Szkole Podstawowej w Bieśniku imię Świętej Królowej Jadwigi . § 2. Pełna nazwa szkoły otrzymuje brzmienie: ?Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Bieśniku". § 3. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Łużna § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Maria Myśliwiec

Id: PYZPJ-UWLDJ-UQFDY-KRRVX-JOIXE. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.2.17

  uchwała nr XLVI/235/2010 Rady Gminy w Górnie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania Imienia Szkole Podstawowej w Górnie.

 • DZ. URZ. 2011.175.4123

  uchwała nr XI/78/11 Rady Gminy Somonino z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Borczu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.30.429

  uchwała nr 397/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Święcicach

 • DZ. URZ. 2010.148.1181

  uchwała nr LVIII/276/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich.

 • DZ. URZ. 2010.292.1990

  uchwała nr XLIII/312/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Lubaszowej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wcześniejsze skierowanie dziecka do szkoły

  Niektóre dzieci rozpoczynają naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej o rok wcześniej niż rówieśnicy. Jakie akty prawne regulują obowiązek szkolny, a zwłaszcza (...)

 • Woźny jako pracownik samorządowy

  Czy do woźnego w szkole podstawowej mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych?

 • Sprostowanie imienia

  Jakie elementy powinno zawierać pismo dotyczące sprostowania imienia ?

 • Rodzaj umowy o pracę nauczyciela

  W pierwszym roku pracy byłam zatrudniona na cz.określony w wymiarze 1 etatu w gimnazjum.W drugim roku na cały etat w szk.podstawowej+1,5 godz.jako dopełnienie etatu (...)

 • Szkoła eksperymentalna

  W jaki sposób wnioskujący o wpis do ewidencji nowej niepublicznej szkoły podstawowej może uzyskać status szkoły eksperymentalnej jeżeli do wniosku kierowanego do ministra (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.564.4323

  uchwała nr LX/266/2010 Rady Gminy Lubień z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.

 • DZ. URZ. 2010.564.4322

  uchwała nr LIII/521/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji

 • DZ. URZ. 2010.564.4321

  uchwała nr LIII/258/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice ? Przeginia na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.564.4320

  uchwała nr LII/251/10 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jerzmanowice ? Przeginia na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.564.4319

  uchwała nr LVIII/341/2010 Rady Gminy Jabłonka z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej miejscowość Jabłonka, dla obszaru ?Jabłonka - 53?


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.