Logowanie

DZ. URZ. 2010.5.7

Tytuł:

uchwała nr XXVII/213/2009 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zmian w statucie Powiatu Miechowskiego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-01-22
Organ wydający:Rada Powiatu Miechowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 5 pozycja: 7
Hasła:Statut i regulamin województwa,powiatu i gminy

UCHWAŁA NR XXVII/213/2009 RADY POWIATU MIECHOWSKIEGO z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w statucie Powiatu Miechowskiego. Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1. W Statucie Powiatu Miechowskiego, ustanowionym uchwałą Nr IV/8/98 Rady Powiatu w Miechowie z dnia 15.12.1998 r. ( t.jedn. - Dz.Urz. Woj. Małop. z 2001 r. Nr 137, poz. 2046 z późn. zm.) Załącznik nr 3 do Statutu otrzymuje brzmienie: ? Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Miechowskiego   1) Bursa Międzyszkolna w Miechowie    2) Dom Pomocy Społecznej w Mianocicach    3) Dom Pomocy Społecznej w Miechowie    4) Liceum Ogólnokształcące w Miechowie    5) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miechowie    6) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie    7) Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie    8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zagorzycach    9) Szpital św. Anny w Miechowie    10) Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie    11) Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Miechowie    12) Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie    13) Zespół Szkół Nr 2 w Miechowie    14) Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Książu Wielkim ? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

Przewodniczący Rady Stanisław Krawiec  

ID: BBDVP-CCDHX-MZAUR-RMJPQ-EJRIB. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.226.1495

  uchwała nr XXIX/231/2010 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmian w statucie Powiatu Miechowskiego.

 • DZ. URZ. 2012.69

  uchwała nr XI/103/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie zmian w statucie Powiatu Miechowskiego

 • DZ. URZ. 2011.524.5311

  uchwała nr X/97/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.362.3083

  uchwała nr VIII/81/2011 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. 2010.97.603

  uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXVII/212/09 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 grudnia 2009r. uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXVII/212/09 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 23 grudnia 2009r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.4.6

  postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 6 stycznia 2010r. o przeprowadzeniu referendum lokalnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Skała, Pana Roberta Jakubka, przed upływem kadencji

 • DZ. URZ. 2010.3.5

  uchwała nr XLIV-356-09 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie

 • DZ. URZ. 2010.2.4

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 grudnia 2009r. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Brzesku

 • DZ. URZ. 2010.2.3

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2009r. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

 • DZ. URZ. 2010.2.2

  decyzja nr OKR-4210-85(6)/2009/2010/366/VIII/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Nadwiślańska Spółka Energetyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.