Logowanie

DZ. URZ. 2010.62.454

Tytuł:

uchwała nr XLIV/1062/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zasad gospodarowania obiektami stanowiącymi mienie komunalne administrowanymi przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2010-02-18
Organ wydający:Rada Miejska w Kielcach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 62 pozycja: 454
Hasła:nieruchomości
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.3323

  uchwała Nr XV/129/11 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy i Miasta Sianów.

 • DZ. URZ. 2010.389.2745

  uchwała nr XLV/325/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gmina Wielka Wieś Nr XXIV/172/2008 z dnia 1 października 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy Wielka Wieś

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.36.1159

  uchwała nr IV/33/2011 Rady Miasta Mława z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Mława ? Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2375

  uchwała Nr V/SL/378/10 Rady Miasta Wałcz z dnia 27 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Miejskiej Wałcz.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.8.115

  uchwała nr XL/790/2009 Rady Miasta Mikołów z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz powierzenie Burmistrzowi Mikołowa uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.62.453

  uchwała nr XLIV/1059/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Kielce publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. 2010.62.452

  uchwała nr Nr XXXIII/314 /2009 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu w planie dochodów i wydatków na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2010.61.451

  uchwała nr XLIV/1048/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2010.61.450

  uchwała nr XLIV/1047/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2010.60.449

  uchwała nr XXVIII/176/09 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radoszyce

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.