Logowanie

DZ. URZ. 2010.629.5101

Tytuł:

uchwała nr XLVI/739/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-12-01
Organ wydający:Rada Miejska w Wieliczce
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 629 pozycja: 5101
Hasła:Zmiany w budżecie
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.471

  informacja nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie wysokości stawek czynszów na terenie Gminy Wieliczka w II półroczu 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.3751

  informacja nr 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie wysokości stawek czynszów na terenie Gminy Wieliczka w I półroczu 2012 roku

 • DZ. URZ. 2011.332.2757

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-1-38-11 Wojewody Małopolskiego z dnia 30 czerwca 2011r. dotyczące tekstu Uchwały VI/74/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar "A" w zakresie przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy na działce nr 252/10 obr. 3 Wieliczka

 • DZ. URZ. 2010.130.815

  informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie wysokości stawek czynszów na terenie Gminy Wieliczka w II kwartale 2009 r.

 • DZ. URZ. 2011.127.1036

  informacja nr 3/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 15 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2010 roku położonych na obszarze Gminy Wieliczka

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.629.5100

  uchwała nr XXXX/227/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 października 2010r. w sprawie : zmian wydatków budżetu gminy na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.629.5099

  uchwała nr XXXX/226/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 października 2010r. w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. 2010.629.5098

  uchwała nr XXXX/225/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2010.629.5097

  uchwała nr XXXX/224/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/124/05 Rady Gminy Przeciszów z dnia 18 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przeciszów

 • DZ. URZ. 2010.629.5096

  uchwała nr XXXX/222/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/213/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 10 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Przeciszów z tymi organizacjami i podmiotami

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.