Logowanie

DZ. URZ. 2010.632.5139

Tytuł:

uchwała nr LIV/396/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-12-02
Organ wydający:Rada Miejska w Ryglicach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 632 pozycja: 5139
Hasła:Opłaty za wodę

UCHWAŁA NR LIV/396/10 RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) Rada Miejska w Ryglicach uchwala, co następuje: § 1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Ryglice zatwierdzonych Uchwałą Nr XLIII/305/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ryglice (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 816, poz. 6557), na okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.03.2011 r. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ryglic. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Id: SVDLN-CMXTE-YCAQO-XVCLO-FSAWD. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.388.2715

  uchwała nr XLVII/350/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.883

  uchwała nr XXVIII/206/08 Rady Gminy Klembów z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Klembów.

 • DZ. URZ. 2010.642.5277

  uchwała nr XXXVIII/329/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciężkowice.

 • DZ. URZ. 2011.195.1561

  uchwała nr V/24/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3052

  uchwała nr XIII/84/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 20 marca 2012r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chynowie.

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

 • Podstawa prawna pobierania opłat za wodomierz

  Czy istnieje podstawa prawna do pobierania opłaty abonamentowej za wodomierz lokatora, kupiony i założony przez niego samego? Jak jest owa podstawa prawna?

 • Wypowiedzenie układu zbiorowego pracy

  Zarząd spółki akcyjnej rozwiązał za trzymiesięcznym wypowiedzeniem zakładowy układ zbiorowy pracy. Układ ten wygasa w dniu 30 kwietnia 2004 r. Spółka od lipca tego (...)

 • Odłączenie wody

  Mieszkańcy (choć nie wszyscy) płacą czynsz. Jest w nim opłata za wodę. Administrator - uzurpator próbujący wyłudzić kamienice - nie płaci za wodę od miesięcy. (...)

 • Zawieszenie układu zbiorowego a powstanie roszczeń

  Pracuję w spółce z o. o., w której prawo pracy stanowią: kodeks pracy, ponadzakładowy układ zbiorowy pracy oraz zakładowy układ zbiorowy pracy. W tymże ZUZP (podobnie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.632.5138

  uchwała nr LIV/394/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XLIV/314/09 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 grudnia 2009 roku.

 • DZ. URZ. 2010.632.5137

  uchwała nr LIV/393/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ryglice oraz zwolnień od tego podatku

 • DZ. URZ. 2010.632.5136

  uchwała nr LIV/392/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ryglice w 2011 r.

 • DZ. URZ. 2010.632.5135

  uchwała nr LIV/391/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy Ryglice.

 • DZ. URZ. 2010.632.5134

  uchwała nr 472/LXIV/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2010 - Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.