Logowanie

DZ. URZ. 2010.674.5678

Tytuł:

wyrok nr III SA/Kr 1118/08 z dnia 2 marca 2010r. z dnia 2 marca 2010 r. Sygn. akt III SA/Kr 1118/08 ze skargi (...)* na uchwałę Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 listopada 2007 r., Nr XVI/211/07** w przedmiocie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-12-10
Organ wydający:WSA w Krakowie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 674 pozycja: 5678
Hasła:Wyroki WSA,Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  wyrok Nr II SA/Op 300/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 października 2011 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30 marca 2011 r., NR IV.27.2011, w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.70.1317

  wyrok nr sygn. akt II SA/Sz 58/10 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 25 marca 2010r. stwierdzający nieważność uchwały Nr VIII/258/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczecin na lata 2006-2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.70.1318

  wyrok nr sygn. akt II SA/Sz 59/10 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 25 marca 2010r. stwierdzający nieważność uchwały Nr XII/341/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2007 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2006-2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.61.1203

  wyrok nr Sygn. akt IISA/Sz 1363/09 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LX/1123/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie wie-loletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2006-2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2438

  wyrok Nr Sygn. akt II SA/Sz 840/09 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważność uchwały Nr XLIX/401/2009 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 15 stycznia 2009 r. w SPRAWIE wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Świnoujścia na lata 2009-2013 w części obejmującej rozdział V "Zasady polityki czynszowej".

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Procedura złożenia skargi na uchwałę Rady gminy

  Jak wygląda procedura złożenia skargi na uchwałę Rady gminy?

 • Przydział lokalu komunalnego

  Złożyłem wniosek do urzędu gminy o przydział lokalu komunalnego. Zgodnie obowiązującymi przepisami prawa lokalnego wniosek został zaopiniowany przez komisję, w skład (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Skarga na uchwałę rady gminy

  Jaki jest sposób wnoszenia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę Rady Gminy dotyczącej uchwalenia prawa miejscowego? Czy skargę wnosi się za pośrednictwem tego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.674.5677

  uchwała nr 399/LIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2010 Nr 321/XLIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 12 stycznia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.674.5676

  uchwała nr XLVIII/293/10 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.674.5675

  uchwała nr L / 411 / 10 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa ? wieś Żeleźnikowa Wielka i Żeleźnikowa Mała (A) część działek Nr 332/3 i 332/7, część działek Nr 161/2, 169 i działki Nr 168/2, 168/4, 173/4, część działki Nr 369, działka Nr 54, część działki Nr 146/3, działki Nr 89, 87/4, 87/3, 87/2, 83/3 i część działek Nr 83/4, 83/2, działka Nr 18/7 w Żeleźnikowej Wielkiej, działka Nr 66/2, działka Nr 134 w Żeleźnikowej Małej

 • DZ. URZ. 2010.674.5674

  uchwała nr XXXVI/203/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 8 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łukowica na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.674.5673

  uchwała nr XXXVI/202/10 Rady Gminy Łukowica z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.