Logowanie

DZ. URZ. 2010.70.455

Tytuł:

uchwała nr LI/368/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie nadania imienia Stanisława Migdała Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-03-10
Organ wydający:Rada Miejska w Brzesku
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 70 pozycja: 455
Hasła:Sport i turystyka

UCHWAŁA NR LI/368/2010 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie nadania imienia Stanisława Migdała Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach. Na postawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach imię Stanisława Migdała, zasłużonego dla rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brzesko.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku mgr Krzysztof Ojczyk  

ID: PTSUP-SKROT-RCSQD-KMHDE-LAAZU. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.85.1568

  uchwała nr 60/VI/2011 Rady Gminy Koszęcin z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Koszęcinie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4464

  uchwała nr XVIII/138/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4842

  uchwała nr XXIII.245.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brwinowie oraz uchylenia uchwały nr XLV/367/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie nadania statutów: Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brwinowie i Bibliotece Publicznej w Brwinowie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/187/10 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania imienia Gminnemu Ośrodkowi Sportowo-Rekreacyjnemu w Studziannie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 0007.58.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kargowej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.70.454

  uchwała nr LI/365/2010 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzesko.

 • DZ. URZ. 2010.70.453

  uchwała nr XL/379/09 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni

 • DZ. URZ. 2010.70.452

  uchwała nr XL/374/09 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień od podatki od nieruchomości na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.70.451

  uchwała nr XLI/669/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

 • DZ. URZ. 2010.70.450

  uchwała nr XLI/668/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/444/05 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie likwidacji Okręgowego Szpitala Kolejowego w Krakowie zmienionej Uchwałą Nr XLV/580/06 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2006 roku, Uchwałą Nr XIV/180/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 roku, Uchwałą Nr XXVI/393/08 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/426/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2009 roku oraz Uchwałą Nr XXXVIII/598/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2009 roku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.