Logowanie

DZ. URZ. 2010.710.6071

Tytuł:

informacja nr OWA-4110-18(14)/2010/13859/ML, OWA-4110-19(14)/2010/13859/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 grudnia 2010r. o decyzjach nr WCC/1163F/13859/W/OWA/2010/ML, nr PCC/1139F/13859/W/OWA/2010/ML w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-12-27
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 710 pozycja: 6071
Hasła:Decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Warszawa, dnia 10 grudnia 2010 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OWA-4110-18(14)/2010/13859/ML, OWA-411019(14)/2010/13859/ML INFORMACJA o decyzjach nr WCC/1163F/13859/W/OWA/2010/ML, nr PCC/1139F/13859/W/OWA/2010/ML w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła

W dniu 9 grudnia 2010 r., na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzjami, nr WCC/1163F/13859/W/OWA/2010/ML, nr PCC/1139F/W/OWA/2010/ML postanowił zmienić koncesje: z dnia 1 lutego 2008 r. nr WCC/1163/13859/W/OWA/2008/ML (z późń. zm.) na wytwarzanie ciepła oraz nr PCC/1139/13859/W/OWA/2008/ML (z późń. zm.) na przesyłanie i dystrybucję ciepła, udzielone temu przedsiębiorstwu. UZASADNIENIE Decyzjami z dnia 1 lutego 2008r. nr WCC/1163/13859/W/OWA/2008/ML (z późń. zm.) nr PCC/1139/13859/W/OWA/2008/ML (z późń. zm.), udzielono przedsiębiorstwu energetycznemu: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła, na okres do 31 grudnia 2025 r. Pismem z dnia 6 października 2010 r. (znak: OEC-ZAT-610-3-18/10) Koncesjonariusz wystąpił z wnioskiem o zmianę zakresu działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu ciepła oraz przesyłaniu i dystrybucji ciepła, określonego w ww. koncesjach. W uzasadnieniu wniosku Koncesjonariusz poinformował o źródłach ciepła i sieciach ciepłowniczych, ktore nie figurują obecnie na stanie Koncesjonariusza oraz przedstawil odpowiednie dokumenty potwierdzające powyższe informacje. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić decyzje udzielające koncesji: na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrbucję ciepła.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki Adam Dobrowolski

Id: GODHD-XSELH-USRML-VACFF-IDQLS. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 lipca 2009r. o decyzjach Nr WCC/1163C/13859/W/OWA/2009/ML i Nr PCC/1139C/13859/W/OWA/2009/ML w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Spółka z o.o. na wytwarzanie ciepła i na przesyłanie i dystrybucję ciepła

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.89

  informacja nr WCC/1163E/13859/W/OWA/2010/ML, PCC/1139E/13859/W/OWA/2010/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o. o. na wytwarzanie ciepła i na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.145.1

  informacja nr WCC/1163E/13859/W/OWA/2010/ML, PCC/1139E/13859/W/OWA/2010/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o. o. na wytwarzanie ciepła i na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.141.3382

  informacja nr WCC/1163E/13859/W/OWA/2010/ML, PCC/1139E/13859/W/OWA/2010/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o. o. na wytwarzanie ciepła i na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

 • Dziennik Urzędowy

  informacja nr WCC/1163E/13859/W/OWA/2010/ML, PCC/1139E/13859/W/OWA/2010/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o. o. na wytwarzanie ciepła i na przesyłanie i dystrybucję ciepła

porady prawne online

Porady prawne

 • Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

  Czy dostawca ciepła może przed zbliżającym się sezonem grzewczym wypowiedzieć umowę na dostawę ciepła do lokali biurowych? Zawarta pomiędzy stronami umowa na czas (...)

 • Kotłownia developera w budynku wspólnoty

  Jestem przed popisaniem aktu notarialnego sprzedaży mieszkania od firmy developerskiej. Mam kilka wątpliwości dotyczącej treści samego aktu. W budynku został wyodrębniony (...)

 • Zgłoszenie zmiany danych zawartych w koncesji

  Na jakich wnioskach (i czy w ogóle istnieją) należy zgłosić do zmiany do koncesji w MSWIA w zakresie zmiany adresu sp. z o.o. (tj. ulicę i nr) i jakie dokumenty należy (...)

 • Systemy opłat za ogrzewanie mieszkań

  Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek zainstalowania urządzeń do mierzenia ilości dostarczanego do mieszkania ciepła na wniosek jednego lokatora bloku mieszkalnego? (...)

 • Brak koncesji na obrót paliwami

  Jaka jest odpowiedzialność przedsiębiorcy za podjęcie działalności gospodarczej w zakresie pośredniczenia w sprzedaży paliw płynnych bez wymaganej koncesji, w okresie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.710.6070

  decyzja nr OKR-4210-44(12)/2010/9193/VI/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiebiorstwa Produkcyjno-Usługowego KZGM Sp. z o.o. z siedzibą w Proszowicach

 • DZ. URZ. 2010.710.6069

  decyzja nr OKR-4210-76(4)/2010/631/VIIIA/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Gorlicach

 • DZ. URZ. 2010.710.6068

  decyzja nr OKR-4210-67(9)/2010/1339/VIA/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ELEKTROCIEPŁOWNI ANDRYCHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • DZ. URZ. 2010.710.6067

  decyzja nr OKR-4210-83(4)/2010/443/VIIIA/WK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ENWOS Sp. z o.o. w Chełmku

 • DZ. URZ. 2010.709.6066

  uchwała nr KI-411/414/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 grudnia 2010r. dotyczy stwierdzenia nieważności uchwały Nr LXV/391/10 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie opłaty targowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.