Logowanie

DZ. URZ. 2010.712.6080

Tytuł:

uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-12-28
Organ wydający:Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 712 pozycja: 6080
Hasła:Zmiany w budżecie
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.518.5203

  aneks nr 1/2011 Powiatu Wadowickiego i Gminy Kalwaria Zebrzydowska z dnia 28 października 2011r. do porozumienia Nr SON.031.37.2011 z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska realizacji zadań publicznych Powiatu Wadowickiego w zakresie robót drogowych polegających na budowie chodników w ciągach dróg powiatowych

 • DZ. URZ. 2011.517.5175

  uchwała nr XI/106/2011 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 15 września 2011r. w sprawie zaliczenia części drogi powiatowej nr 1730K Kalwaria (ul. Kościuszki ? ul. 3 Maja) ? Zakrzów w m. Kalwaria Zebrzydowska na odcinku ul. 3 Maja w m. Kalwaria Zebrzydowska do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. 2010.154.953

  uchwała nr XXIX/330/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie wzniesienia pomnika.

 • DZ. URZ. 2010.712.6081

  uchwała nr III/5/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

 • DZ. URZ. 2011.462.4444

  uchwała nr VII/95/11 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1730K Kalwaria (ul.Kościuszki-ul.3-go Maja) - Zakrzów w m. Kalwaria Zebrzydowska na odcinku ul. 3-go Maja w m. Kalwaria Zebrzydowska celem zaliczenia go do kategorii dróg gminnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym

  Czy ustawa Prawo o ruchu drogowym dopuszcza dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym?

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.712.6079

  uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 16 grudnia 2010r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.712.6078

  uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXXX/469/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. 2010.712.6077

  uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/267/2005 Rady Gminy Gdów z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych na terenie Gminy Gdów

 • DZ. URZ. 2010.712.6076

  uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXX/463/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2010.712.6075

  uchwała nr II / 8/ 2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeźnica

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.