Logowanie

DZ. URZ. 2010.76.1328

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/258/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 29 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/72/2007 Rady Gminy Parchowo z dnia 07 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat pobieranych na terenie Gminy Parchowo.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-05-27
Organ wydający:Rada Gminy Parchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 76 pozycja: 1328
Hasła:

UCHWAŁA NR XXXIX/258/2010 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/72/2007 Rady Gminy Parchowo z dnia 07 listopada 2007 roku w sprawie  ustalenia inkasentów podatków i opłat pobieranych na terenie Gminy Parchowo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ,z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005  roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48,  poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 roku  Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 ) , art. 5 pkt 12 , art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach  i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 , Nr 143, poz. 1199, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.  1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730 ), art.  6 b i c ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz.  1412, Nr 245, poz. 1775 , Nr 249, poz. 1825, z 2007 roku Nr 109, poz. 747, z 2008 roku Nr 116, poz. 730 i Nr  237, poz. 1655, z 2009 roku Nr 56, poz. 458 ) , art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku  leśnym (Dz. U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 roku Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz.  1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 roku Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825 , z 2008 roku Nr 116, poz. 730 ,  z 2009 roku Nr 56, poz. 458 ) uchwala, co następuje: § 1.  1. W załącznikach Nr 1, 2 i 4 do uchwały Nr XIV/72/2007 Rady Gminy Parchowo z dnia 07 listopada 2007  roku w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat pobieranych na terenie gminy Parchowo wprowadza się zmianę  w punkcie 9 każdego z tych załączników poprzez skreślenie słów ?Aniela Daszkowska? i wpisanie w to miejsce  ?Wiesław Kinowski?. 2. W załączniku Nr 3 do uchwały Nr XIV/72/2007 Rady Gminy Parchowo z dnia 07 listopada 2007 roku  w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat pobieranych na terenie gminy Parchowo wprowadza się zmianę  w punkcie 6 poprzez skreślenie słów ?Aniela Daszkowska? i wpisanie w to miejsce ?Wiesław Kinowski?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parchowo.  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Strojk  

ID: DZZJV-BOVOL-PYLBJ-CTEYM-FKGLR. Podpisany. Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.48.1108

  uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 7 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/72/2007 Rady Gminy Parchowo z dnia 07 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat pobieranych na terenie gminy Parchowo

 • DZ. URZ. 2011.113.2356

  uchwała nr VIII.48.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 28 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/72/2007 Rady Gminy Parchowo z dnia 07 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat pobieranych na terenie gminy Parchowo.

 • DZ. URZ. 2010.83.1506

  uchwała nr XXXIX/255/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki numer 229/15 we wsi Gołczewo w gminie Parchowo

 • DZ. URZ. 2011.176.4185

  uchwała nr XI.68.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej na 2012 rok pobieranej od osób przebywających czasowo na terenie miejscowości: BAWERNICA, CHOŚNICA, FRYDRYCHOWO, GOŁCZEWO, GRABOWO PARCHOWSKIE, JAMNO, JELEŃCZ ,NAKLA, NOWA WIEŚ, PARCHOWO, SOSZYCA, SUMIN, SYLCZNO I ŻUKÓWKO.

 • DZ. URZ. 2010.130.2486

  uchwała nr XLIV/288/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 9 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej na 2011 rok pobieranej od osób przebywających czasowo na terenie miejscowości : BAWERNICA, CHOŚNICA, FRYDRYCHOWO, GOŁCZEWO, GRABOWO PARCHOWSKIE, JAMNO, JELEŃCZ, NAKLA, NOWA WIEŚ, PARCHOWO, SOSZYCA, SUMIN, SYLCZNO I ŻUKÓWKO

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.76.1327

  uchwała nr XLIV/421/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmina Szemud. uchwalonego uchwałą Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r.

 • DZ. URZ. 2010.76.1326

  uchwała nr XLIV/420/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmina Szemud. uchwalonego uchwałą Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r.

 • DZ. URZ. 2010.76.1325

  uchwała nr XLIV/419/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmina Szemud. uchwalonego uchwałą Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r.

 • DZ. URZ. 2010.76.1324

  uchwała nr XLIV/418/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmina Szemud. uchwalonego uchwałą Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r.

 • DZ. URZ. 2010.76.1323

  uchwała nr XLIV/416/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmina Szemud. uchwalonego uchwałą Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.