Logowanie

DZ. URZ. 2010.78.1391

Tytuł:

uchwała nr XXXI/236/10 Rady Gminy Kaliska z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic okręgu wyborczego Nr 1 ustalonego Uchwałą Nr XXXIII/251/2006 Rady Gminy Kaliska z dnia 31 maja 2006r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-05-31
Organ wydający:Rada Gminy Kaliska
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 78 pozycja: 1391
Hasła:wybory

UCHWAŁA NR XXXI/236/10 RADY GMINY KALISKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgu wyborczego Nr 1 ustalonego Uchwałą Nr XXXIII/251/2006 Rady Gminy Kaliska z dnia 31 maja 2006r. Na podstawie : -art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1999r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów  i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547,ze zmianami) Rada Gminy Kaliska  uchwala, co następuje : § 1. Dokonać zmiany opisu granic okręgu wyborczego Nr 1, ustalonego Uchwałą Nr XXXIII/251/2006 Rady Gminy Kaliska z dnia 31 maja 2006r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Kaliska,  poprzez dodanie ul. Jodłowa w Kaliskach.  § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz poddaniu do  wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty. § 3. Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku. § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ID: EPFPL-ZJIKR-XSOQS-RBJWE-LVJKV. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.169.4224

  uchwala nr L/409/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmiany w opisie granic okręgu wyborczego Nr 3 w załączniku do Uchwały Nr XLIII/256/2002 Rady Miejskiej w Karczewie z dn. 23 maja 2002r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr L/365/10 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Bledzew

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/363/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Kłodawa

 • DZ. URZ. 2010.513.3816

  uchwala nr LI/565/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 września 2010r. w sprawie: aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Olkusz

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/150/2010 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Międzybórz do stanu faktycznego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.78.1390

  uchwała nr XLIV/297/2010 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uszczegółowienia opisu granic stałych obwodów głosowania w gminie Dębnica Kaszubska.

 • DZ. URZ. 2010.78.1389

  uchwała nr XXVIII/185/10 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 26 marca 2010r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym działającym w Zespole Szkół w Borzytuchomiu.

 • DZ. URZ. 2010.78.1388

  uchwała nr XXVIII/184/10 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 26 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2010.78.1387

  uchwała nr XLIV/420/2010 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP-7 obszaru pomiędzy: granicą obrębu Rozewie - od strony zachodniej, przedłużeniem ul. Władysławowskiej w kierunku zachodnim, oraz granicą rezerwatu "DOLINA CHŁAPOWSKA" -- od strony wschodniej, położonego w miejscowości Chłapowo.

 • DZ. URZ. 2010.78.1386

  uchwała nr LIX/337/2010 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie uszczegółowienia opisu granic stałych obwodów głosowania na terenie miasta Człuchowa

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.