Logowanie

DZ. URZ. 2010.83.1506

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/255/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki numer 229/15 we wsi Gołczewo w gminie Parchowo

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-06-10
Organ wydający:Rada Gminy Parchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 83 pozycja: 1506
Hasła:planowanie przestrzenne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.138.2205

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-7.4131-1- 99 /11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2011r. orzekająca nieważność Uchwały Nr IV/46/11 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkalno-letniskowego dla obszaru działki numer ewidencyjny 164 w Wilkowyji

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1959

  uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XXXI/222/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości: Drwalew, Pieczyska, Sułkowcie, Chynów, Wola Chynowska i Edwardów oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie fragmentu obszaru miejscowości Nowe Grobice w gminie Chynów

 • DZ. URZ. 2012.340

  uchwała nr XII/104/2011 Rady Gminy w Starym Targ z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/341/2006 Rady Gminy Stary Targ z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Trankwice

 • DZ. URZ. 2012.1114

  obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 15 marca 2012r. w sprawie sprostowania błędu

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.369.3

  uchwała nr XXXVI/230/09 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 30 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru złoża ?Pajęczno? wraz z terenami oddziaływania eksploatacji górniczej w granicach gminy Działoszyn

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.83.1505

  uchwała nr XLIX/14/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie : ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu na terenie Gminy Kosakowo.

 • DZ. URZ. 2010.83.1504

  uchwała nr XLIX/13/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie : ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Kosakowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. 2010.83.1503

  uchwała nr XLIX/12/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie : przyjęcia ?Gminnego Programu Koordynacji i Współpracy w Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2010.?

 • DZ. URZ. 2010.83.1502

  uchwała nr XLIX/11/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie : ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kosakowo na rok 2010?

 • DZ. URZ. 2010.83.1501

  uchwała nr XLIX/10/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo nr XLIII/38/06 z dnia 31.05.2006 roku w sprawie nadania nazw dla ulic położonych w obrębie geodezyjnym POGÓRZE na terenie Gminy Kosakowo


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.