Logowanie

DZ. URZ. 2010.86.1566

Tytuł:

uchwała nr XLII/411/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany niektórych uchwał nadających nazwy ulicom na terenie miasta Czersk

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-06-16
Organ wydający:Rada Miejska w Czersku
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 86 pozycja: 1566
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

Uchwała Nr XLII/411/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany niektórych uchwał nadających nazwy ulicom na terenie miasta Czersk Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Wprowadza się zmiany w niżej wymienionych uchwałach: 1) w uchwale nr XXXI/207/96 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany nazw ulic w mieście i sołectwie Złotowo, w pkt. 1 skreśla się  tiret pierwszy, drugi i trzeci?  2) w załączniku do uchwały nr XXIX/188/96 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 11 września 1996 r. w sprawie nadania nazw ulicom, w pkt. I skreśla się ppkt. 6; 3) w uchwale nr XIV/86/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Czersku z dnia 30 czerwca 1987 r. w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom w mieście Czersk, w pkt. II skreśla się ppkt. 4, 5, 14 i 15?  4) w uchwale nr XV/62/77 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Czersku z dnia 21 stycznia 1977 r. w sprawie nadania nazw ulicom, w pkt. 1. I. skreśla się ppkt. 10. § 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Krzysztof Sękielewski   UZASADNIENIE W drodze niniejszej uchwały dokonuje się  porządkowania w zakresie nazewnictwa ulic nieistniejacych w chwili obecnej, a wskazanych w uchwałach o nadaniu nazw ulicom. Uchwałą niniejszą znosi się nazwy ulic: Jesionowa, Nowa, Jana Kochanowskiego, Bolesława Prusa, Mikołaja ID: CLURW-MIYPV-JDZXY-FYYRA-NWWKA. Podpisany. Strona 1 / 2 Reja, Różana - na terenie miasta Czersk.

Przewodniczący Rady Krzysztof Sękielewski   UZASADNIENIE W drodze niniejszej uchwały dokonuje się  porządkowania w zakresie nazewnictwa ulic nieistniejacych w chwili obecnej, a wskazanych w uchwałach o nadaniu nazw ulicom. Uchwałą niniejszą znosi się nazwy ulic: Jesionowa, Nowa, Jana Kochanowskiego, Bolesława Prusa, Mikołaja Reja, Różana - na terenie miasta Czersk.

ID: CLURW-MIYPV-JDZXY-FYYRA-NWWKA. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2220

  uchwała nr XXXI/243/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę uchwał nadających nazwy ulicom położonym na terenie miasta Kościerzyna

 • DZ. URZ. 2010.11.202

  uchwała nr XXXVIII/372/09 Rady Miasta Czersk z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w Czersku

 • DZ. URZ. 2010.155.3009

  uchwała nr XLVI/443/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 października 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Czerska

 • DZ. URZ. 2010.11.203

  uchwała nr XXXVIII/376/09 Rady Miasta Czersk z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/419/2006 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Czersk

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/169/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2009r. uchylająca uchwałę o nadaniu nazwy nowym ulicom w Złotoryi

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Ocieplenie budynku

  Czy ocieplanie budynku jednorodzinnego metodą lekką (styropian) oraz położenie elewacji o takim samym kolorze, jak była poprzednio wymaga zgody budowlanej lub zgłoszenia (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.86.1565

  uchwała nr LVI/451/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 kwietnia 2010r. nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w obrębie 06 Miasta Kościerzyna

 • DZ. URZ. 2010.86.1564

  uchwała nr LVI/444/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/84/07 z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży, wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży, wprowadzania zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych oraz kontroli obrotu tymi napojami

 • DZ. URZ. 2010.86.1563

  uchwała nr LVI/438/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za 2009r.

 • DZ. URZ. 2010.86.1562

  uchwała nr XLVIII/1329/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

 • DZ. URZ. 2010.86.1561

  uchwała nr XLVIII/1324/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu Miasta Gdańska za rok 2009


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.