Logowanie

DZ. URZ. 2010.93.587

Tytuł:

uchwała nr XLIII/364/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-03-22
Organ wydający:Rada Gminy Ochotnica Dolna
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 93 pozycja: 587
Hasła:Alkohol

UCHWAŁA NR XLIII/364/10 RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) Rada Gminy Ochotnica Dolna uchwala, co następuje: § 1. Ustala się na terenie Gminy Ochotnica Dolna liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - w ilości 5 punktów.  § 2. Ustala się na terenie Gminy Ochotnica Dolna liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - w ilości 10 punktów.  § 3. Traci moc uchwała Nr XLIII/244/01 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 września 2001 r. w sprawie liczby  punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. § 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Józefa Ptaszek  

ID: PVJGE-ABRSJ-QTZOK-BNHCZ-EILKR. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.506.4967

  uchwała nr XI/80/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 września 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna

 • DZ. URZ. 2012.3462

  uchwała nr XVIII/157/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie: usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.57.54

  uchwała nr XLI/165/09 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Stawiski

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.23.45

  uchwała nr 175/XXIX/10 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 29 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.34.34

  uchwała nr XVI/83/08 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) i zasad usytuowania na terenie gminy Siemiatycze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Pozwolenie na handel alkoholem w pobliżu szkoły

  Pytanie dotyczy obowiązywania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W roku 2003, aby otrzymać koncesję na sprzedaż alkoholu nie było ograniczeń dotyczących odległości (...)

 • Zezwolenie na alkohol

  Chcemy otworzyć sklep z alkoholami pow. 18%, pon. 18%, piwo, wino. Ile kosztują poszczególne koncesje na alkohol, jeśli chce się prowadzić sprzedaż detaliczną w sklepie?

 • Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych

  Uprzejmie proszę o w miarę obszerne przeanalizowanie problemu poprawnej interpretacji przepisu ustawy "antyalkoholowej" - art. 14 cyt." Zabrania się spożywania napojów (...)

 • VAT od kanapek

  Firma zamierza robić kanapki z zakupionych wcześniej surowców, rozwozić je i sprzedawać pracownikom różnych instytucji, biur. Jaki VAT będzie obowiązywał od tych (...)

 • Sklep monopolowy w lokalu spółdzielni mieszkaniowe

  Na parterze bloku, w którym mieszkam, powstaje całodobowy sklep monopolowy. Chciałabym zapytać o zasady wydawania koncesji na taki sklep. Czy spółdzielnia mieszkaniowa (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.93.586

  uchwała nr XL/591/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2010r. zmiany uchwały Nr XXVI/392/2009 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

 • DZ. URZ. 2010.93.585

  uchwała nr XL/590/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

 • DZ. URZ. 2010.93.584

  uchwała nr XLV/323/09 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/134/07 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych

 • DZ. URZ. 2010.93.583

  uchwała nr XLII/287/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Korzenna.

 • DZ. URZ. 2010.93.582

  uchwała nr XLV/555/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec II" w Gminie Chełmiec


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.