Logowanie

DZ. URZ. 2010.96.597

Tytuł:

uchwała nr LVII/312/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 2 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-03-23
Organ wydający:Rada Miejska w Bukownie
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 96 pozycja: 597
Hasła:Zmiany w budżecie

Zalacznik Nr 7 do Uchwaly Nr LVII/312/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 02.03.2010r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU MIASTA BUKOWNO w latach 2010 - 2024

L.p. Wyszczególnienie

wykonanie 2009r.

z dnia ....................

Rok budżetowy 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

I.

DOCHODY BUDŻETU

26 160 377

24 085 275 2 075 102

26 738 898

24 432 898 2 306 000

35 020 000

25 700 000 820 000 8 500 000

34 833 000

25 853 000 480 000 8 500 000

26 710 000

25 960 000 750 000

26 860 000

26 310 000 550 000

27 200 000

26 460 000 740 000

27 590 000

26 650 000 940 000

27 570 000

26 880 000 690 000

27 740 000

26 900 000 840 000

28 040 000

27 100 000 940 000

28 180 000

27 240 000 940 000

28 390 000

27 300 000 1 090 000

28 490 000

27 350 000 1 140 000

28 840 000

27 500 000 1 340 000

28 950 000

27 700 000 1 250 000

w tym: 1.1. dochody bieżące 1.2. dochody majątkowe 1.3 środki publiczne z EFRR

II. PRZYCHODY BUDŻETU

2.1. 2.2. 2.3 2.4. w tym: Kredyty bankowe pożyczka z WFOŚiGW kredyty na real.zadania SAG Wolne środki

4 823 650

1 500 000 332 554 2 991 096

5 464 976

3 400 000 455 962 1 609 014 0

6 000 000

4 000 000 0 2 000 000

4 500 000

2 500 000 0 2 000 000

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

2.5 Spłaty udzielonych pożyczek

OGÓŁEM POZYCJA I i II III. WYDATKI BUDŻETU

3.1. Wydatki bieżące w tym: 3.2 odsetki od pożyczki 3.3 odsetki od kredytu 3.5 Wydatki majątkowe 3.6 wydatki majatkowe na real.SAG

30 984 027 28 323 159

23 263 309 36 000 81 088 5 059 850

32 203 874 31 073 874

24 506 873 35 000 160 000 6 567 001

41 020 000 39 697 400

24 197 400 25 000 269 000 5 000 000 10 500 000

39 333 000 38 190 360

24 390 360 22 400 340 000 3 300 000 10 500 000

26 710 000 25 552 000

24 552 000 19 000 300 000 1 000 000

26 860 000 25 617 360

24 617 360 13 400 255 000 1 000 000

27 200 000 25 857 360

24 757 360 9 000 214 000 1 100 000

27 590 000 26 247 404

25 247 404 4 500 178 000 1 000 000

27 570 000 26 340 000

25 340 000

27 740 000 26 650 000

25 550 000

28 040 000 26 950 000

25 850 000

28 180 000 27 040 000

25 940 000

28 390 000 27 150 000

26 050 000

28 490 000 27 250 000

26 150 000

28 840 000 27 450 000

26 450 000

28 950 000 27 700 000

26 600 000

159 000 1 000 000

135 000 1 100 000

128 000 1 100 000

106 000 1 100 000

92 000 1 100 000

61 000 1 100 000

40 000 1 000 000

22 000 1 100 000

IV. ROZCHODY BUDŻETU

4.1. 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 spłata pożyczek spłata kredytów spłata pożyczki z WFOŚiGW spłata kredytu z 2009r. spłata kredytu z 2010r. spłata kredytu z 2011r. spłata kredytu z 2012r. spłata kredytów na real.SAG

985 298

395 298 590 000

1 130 000

450 000 600 000 40 000 40 000

1 322 600

392 600 550 000 90 000 90 000 200 000

1 142 640

170 000 152 640 170 000 250 000 200 000 200 000

1 158 000

168 000 240 000 250 000 200 000 100 000 200 000

1 242 640

112 640 240 000 250 000 250 000 150 000 240 000

1 342 640

112 640 240 000 250 000 250 000 150 000 340 000

1 342 596

112 596 240 000 250 000 250 000 150 000 340 000

1 230 000

0 240 000 250 000 250 000 150 000 340 000

1 090 000

0 0 250 000 300 000 200 000 340 000

1 090 000

0 0 250 000 300 000 200 000 340 000

1 140 000

0 0 300 000 300 000 200 000 340 000

1 240 000

0 0 300 000 300 000 300 000 340 000

1 240 000

0 0 300 000 300 000 300 000 340 000

1 390 000

0 0 300 000 450 000 300 000 340 000

1 250 000

0 0 650 000 300 000 300 000

V

VI.

OGÓŁEM POZYCJA III i IV

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO

29 308 457

3 995 154

32 203 874

6 721 116

41 020 000

11 398 516

39 333 000

14 755 876

26 710 000

13 597 876

26 860 000

12 355 236

27 200 000

11 012 596

27 590 000

9 670 000

27 570 000

8 440 000

27 740 000

7 350 000

28 040 000

6 260 000

28 180 000

5 120 000

28 390 000

3 880 000

28 490 000

2 640 000

28 840 000

1 250 000

28 950 000

0

Wskaźnik procentowy zadłużenia VII. z ustawy o finansach publicznych (limit 15%) Wskaźnik procentowy zadłużenia VIII. z ustawy o finansach publicznych (limit 60%)

4,21

4,96

4,62

4,32

5,53

5,63

5,76

5,53

5,04

4,42

4,34

4,42

4,69

4,57

4,96

4,39

15,27

25,14

32,55

42,36

50,91

46,00

40,49

35,05

30,61

26,50

22,33

18,17

13,67

9,27

4,33

0,00
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.124.779

  uchwała nr LVIII/315/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.

 • DZ. URZ. 2010.459.3405

  uchwała nr LXV/349/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.

 • DZ. URZ. 2011.405.3722

  uchwała nr XI/57/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na rok 2011 Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26.01.2011 r.

 • DZ. URZ. 2010.159.993

  uchwała nr LIX/317/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.

 • DZ. URZ. 2010.293.1997

  uchwała nr LXII/328/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.95.596

  uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLI/297/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2010r.

 • DZ. URZ. 2010.95.595

  uchwała nr XXX/261/2009 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.94.594

  uchwała nr XXXIX/608/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.93.593

  zarządzenie nr 66/2010 rok Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2010 r. w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

 • DZ. URZ. 2010.93.592

  zarządzenie nr 65/2010 rok Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2010 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.