Logowanie

DZ. URZ. 2010.96.598

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/ 199 /2010 Rady Gminy Charsznica z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2010-03-23
Organ wydający:Rada Gminy Charsznica
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 96 pozycja: 598
Hasła:Podatki i opłaty lokalne

UCHWAŁA NR XXXIII/ 199 /2010 RADY GMINY W CHARSZNICY z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12  stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.  844 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity  Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) w zw. z art. 9, art. 28 §  4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8,  poz. 60 z późn. zm.) ? RADA GMINY CHARSZNICA UCHWALA CO NASTĘPUJE § 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:  1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych, 2) podatku rolnego od osób fizycznych, 3) podatku leśnego od osób fizycznych § 2. Wysokość wynagrodzenia za inkaso oraz wykaz osób, które będą dokonywały inkasa podatków wymienionych w § 1 przedstawia poniższa tabela:

L.p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SOŁECTWO Miechów - Charsznica Charsznica Chodowiec Chodów Ciszowice Dabrowiec Jelcza Marcinkowice Podlesice Pogwizdów Swojczany Imię i nazwisko inkasenta Gębosz Marek Nowak Adam Kożuch Celina Kwiecień Grzegorz Banach Elżbieta Jedynak Jerzy Kornobis Krzysztof Magiera Małgorzata Błaut Maria Czarny Jolantyna Maj Weronika Wysokość inkasa w % 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 9% 6% 6% 6% 6%

Strona 1 / 2

12 TMTMO-NZISE-NXYBR-YGCZM-TXQBE. Podpisany. Piekarska Joanna ID: Szarkówka 13 Tczyca Skręt Augustyn

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Pogwizdów Swojczany Szarkówka Tczyca Uniejów - Kolonia Uniejów - Parcela Uniejów - Rędziny Wierzbie Witowice

Czarny Jolantyna Maj Weronika Piekarska Joanna Skręt Augustyn Osmęda Stanisław Pacia Andrzej Marzec Włodzimierz Oleksy Zbigniew Piega Aleksander

6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Charsznica Andrzej Pietrzyk  

ID: TMTMO-NZISE-NXYBR-YGCZM-TXQBE. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1159

  uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy Zarzecze z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych określenia inkasentów oraz wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso zobowiązań pieniężnych podatków i opłat lokalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1659

  uchwała nr XXVIII/111/12 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.896

  uchwała nr XXXIII/250/09 Rady Gminy Sanok z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego i innych podatków i opłat lokalnych, ustalenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na wsi

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.114.2114

  uchwała nr L/487/10 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 29 października 2010r. w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.98.1614

  uchwała nr VII.67.2011 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa

porady prawne online

Porady prawne

 • Wyłączenie prawa pierwszeństwa poboru akcji

  Spółka akcyjna zaplanowała emisję akcji celem podwyższenia kapitału. Akcje te przewidziane są dla inwestorów zewnętrznych. Czy w takiej sytuacji obowiązuje prawo (...)

 • Koszty uzyskania przychodu w PIT-8C

  Co jest kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia akcji? Czy koszt zakupu praw poboru jest kosztem?

 • Zaokrąglanie kwoty podatku

  Czy zryczałtowany podatek dochodowy wpłacać należy na konto urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych?

 • Zapłacenie podatku PCC przez obcokrajowca

  Poradzono mi, że powinniśmy płacić jako kupujący mieszkanie 2% podatku PCC. Jeśli sprzedający wynajmował mieszkanie i z tego tytułu był opodatkowany - rozumiem, (...)

 • Służba wojskowa a wystawienie PIT-11

  Pracownik, którego zatrudniam został powołany do służby wojskowej na 9 miesięcy od 9.05.2007 r. Zatrudnienie trwa nadal. Od czerwca nie będzie otrzymywał wynagrodzenia. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.96.597

  uchwała nr LVII/312/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 2 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.

 • DZ. URZ. 2010.95.596

  uchwała budżetowa na rok 2010 nr XLI/297/2010 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2010r.

 • DZ. URZ. 2010.95.595

  uchwała nr XXX/261/2009 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.94.594

  uchwała nr XXXIX/608/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.93.593

  zarządzenie nr 66/2010 rok Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2010 r. w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.