Logowanie

DZ. URZ. 2010.98.1917

Tytuł:

uchwała nr XXVII/380/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pomieczynie gm. Przodkowo

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2010-07-27
Organ wydający:Rada Gminy Przodkowo
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 98 pozycja: 1917
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

UCHWAŁA NR XXVII/380/2010 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pomieczynie gm. Przodkowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy Przodkowo uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się nazwy: 1. Ulicy "Szmaragdowa" dla nieruchomości położonej w Pomieczynie obr. Pomieczyno, gm. Przodkowo na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 316/14 § 2. Przebieg ulicy wymienionej w § 1 wyznaczony jest na mapie ewidencyjnej stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/380/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 27 maja 2010 r. Zalacznik1.pdf XXVII-380-10 - załącznik 1

Id: WXRMO-SNMHL-EZBAI-YZQUP-WXWVF. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.158.3299

  uchwała nr IX/65/2011 Rady Gminy Przodkowo z dnia 29 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pomieczynie gm. Przodkowo

 • DZ. URZ. 2012.848

  uchwała nr XI/83/2011 Rady Gminy Przodkowo z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pomieczynie gm. Przodkowo

 • DZ. URZ. 2012.1624

  uchwała nr XIII/97/2012 Rady Gminy Przodkowo z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pomieczynie, gm. Przodkowo

 • DZ. URZ. 2011.107.2173

  uchwała nr V/39/2011 Rady Gminy Przodkowo z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Przodkowie gm. Przodkowo

 • DZ. URZ. 2010.98.1919

  uchwała nr XXVII/382/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kobysewie gm Przodkowo

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2010.98.1916

  uchwała nr XXXII/181/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osiek"

 • DZ. URZ. 2010.98.1915

  uchwała nr XLIV/378/10 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/355/2010 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy nowa Wieś Lęborska i jej jednostek organizacyjnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności pienieniężnych, a także organów do tego upawnionych

 • DZ. URZ. 2010.98.1914

  uchwała nr XLIV/377/10 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej gminy

 • DZ. URZ. 2010.98.1913

  uchwała nr XLIV/376/10 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej gminy

 • DZ. URZ. 2010.98.1912

  uchwała nr XLIV/375/10 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/363/10 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej gminy

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.