Logowanie

DZ. URZ. 2011.111.1191

Tytuł:

uchwała nr VI/106/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/76/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-05-02
Organ wydający:Sejmik Województwa Świętokrzyskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 111 pozycja: 1191
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR VI/106/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/76/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2011 rok Na podstawie art.18, pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590, z późń. zm.) oraz art. 212 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) - uchwala się, co następuje: § 1. § 9 otrzymuje nowe brzmienie: "§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w celu: 1. sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 10.000.000,00 zł. 2. sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 49.801.752,27 zł." § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Wiceprzewodniczący Sejmiku Włodzimierz Stępień

Id: JMWLE-KDCEN-JRYTM-UHTVI-KBTUB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.376.2748

  uchwała nr XXVIII/459/09 Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w uchwale Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2009.177.1539

  uchwała nr XXIII/395/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXII/382/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2011.272.3110

  uchwała nr XII/187/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr IV/76/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2009.377.2758

  uchwała nr XXVIII/480/09 Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/376/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 listopada 2005r. w sprawie przyjęcia harmonogramu opracowania aktualizacji Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2006-2013

 • DZ. URZ. 2009.376.2751

  uchwała nr XXVIII/462/09 Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Ustawa kominowa

  W jaki sposób funkcjonuje ustawa kominowa?

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.111.1190

  uchwała nr VI/105/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.111.1189

  uchwała nr VI/100/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji ,,Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020"

 • DZ. URZ. 2011.110.1188

  obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia informacji o wyrejestrowaniu Związku Międzygminnego ?Gazociąg? z siedzibą w Radoszycach z Rejestru związków międzygminnych.

 • DZ. URZ. 2011.110.1187

  informacja nr OC.7115.2.2011 Burmistrza Koprzywnicy z dnia 22 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Koprzywnica.

 • DZ. URZ. 2011.110.1186

  uchwała nr IV/13/2011 Rady Gminy w Oksie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oksa na 2011 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.