Logowanie

DZ. URZ. 2011.112.2333

Tytuł:

wyrok nr II SA/Gd 494/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-09-09
Organ wydający:Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 112 pozycja: 2333
Hasła:wyroki

WYROK NR II SA/GD 494/10 WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GDAŃSKU z dnia 19 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sygn. akt II SA/Gd 494/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Kostka (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Janina Guść, Sędzia NSA Jan Jędrkowiak Prokolant: Sekretarz Sądowy Anna Rusajczyk po rozpoznaniu w dniu 6 października 2010 r. na rozprawie sprawy ze skargi MKT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie na uchwałę Rady Miejskiej w Ustce z dnia 24 lutego 2005 r. XXX/242/2005 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

Id: ERWZR-ZGCMF-QIIDO-PFZEN-CQUJF. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1405

  uchwała nr 359/V/2010 Rady MIasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2847

  uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. 2012.67

  wyrok nr II SA/Gd 978/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3357

  uchwała nr XV/160/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli: Nadarzyn, Stefanówka i Grabicz w Kobyłce oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki ew. nr 330 obręb 42 przy ul. Żytniej w Kobyłce

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 23 lutego 2011r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzyń Podlaski.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.112.2332

  wyrok nr II SA/Gd 903/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. 2011.112.2331

  uchwała nr IX/88/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały NR VIII/69/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. 2011.112.2330

  uchwała nr VIII/69/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. 2011.112.2329

  uchwała nr IV/29/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie budżetu powiatu na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.112.2328

  uchwała nr V/7/11 Rady Gminy Wicko z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2011 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.