Logowanie

DZ. URZ. 2011.162.3403

Tytuł:

uchwała nr XI/101/2011 Rady Gminy Malbork z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012 roku na obszarze Gminy Malbork

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-09
Organ wydający:Rada Gminy Malbork
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 162 pozycja: 3403
Hasła:

UCHWAŁA NR XI/101/2011 RADY GMINY MALBORK z dnia 28 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku  rolnego w 2012 roku na obszarze Gminy Malbork  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001  r.  Nr  142  poz.1591  ze  zm.),  art.  6 ust.  3 ustawy  z dnia  15  listopada  1984  r.  o podatku  rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 ze zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego  Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres  pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (MP 95 poz.969) Rada Gminy Malbork uchwala, co następuje  § 1. Obniża  się  średnią  cenę  skupu  żyta  jako  podstawę  obliczenia  podatku  rolnego  na  obszarze  Gminy Malbork w 2012 roku do kwoty 70,00 zł za 1 dt.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Pomorskiego.   

Przewodniczący Rady  Gminy Malbork  Michał Błachut

Id: JQJUL­PRQNW­TPYJV­UGOCQ­LUQXE. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.16.406

  uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy Malbork z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2011 roku na obszarze Gminy Malbork

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2877

  uchwała Nr XIII/119/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2012.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jordanów Śląski w 2012 roku

 • DZ. URZ. 2011.519.5232

  uchwała nr XV/90/11 Rady Gminy Łużna z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 roku

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Zakup mieszkania a ulga odsetkowa

  W 2004 roku kupiłam mieszkanie na rynku wtórnym. Na zakup mieszkania zaciągnęłam kredyt hipoteczny. Czy spłacane odsetki od kredytu stanowią mogę odliczyć od podstawy (...)

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Substrat zachowku

  Czym jest substrat zachowku?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.162.3402

  uchwała nr IX/69/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2011-2017

 • DZ. URZ. 2011.162.3401

  uchwała nr IX/68/2011 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca 2011r. W SPRAWIE BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

 • DZ. URZ. 2011.162.3400

  uchwała nr X/51/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie: współdziałania Gminy Kosakowo z Powiatem Puckim w zakresie realizacji zadania polegającego na budowie chodnika z odwodnieniem drogi powiatowej nr 1517G Rewa ? Pierwoszyno ? Kosakowo ? Pogórze w m. Rewa na odcinku od ul. Wiklinowej do ulicy Wałowej na dług. 600m ? etap I oraz udzielenia pomocy finansowej na ten cel i upoważnienia Wójta Gminy do podpisania porozumienia z Powiatem Puckim.

 • DZ. URZ. 2011.162.3399

  uchwała nr XI/78/2011 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr X/68/2011 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 31 sierpnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.162.3398

  uchwała nr XI/77/2011 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr X/67/2011 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 31 sierpnia 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.