Logowanie

DZ. URZ. 2011.16.401

Tytuł:

uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Cedry Wielkie Nr XXXVIII/293/10 z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-02-09
Organ wydający:Rada Gminy Cedry Wielkie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 16 pozycja: 401
Hasła:

UCHWAŁA NR III/11/10 RADY GMINY CEDRY WIELKIE z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Cedry Wielkie Nr XXXVIII/293/10 z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art. 41 ust.1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. § 2 otrzymuje wykorzystywane: brzmienie -zwalnia się od podatków transportowych środki transportowe

a) wyłącznie do przewozu uczniów i wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Cedry Wielkie do placówek szkolnych położonych na terenie Gminy Cedry Wielkie b) na cele ochrony przeciwpożarowej 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Bożena Daszewska

Id: QPZJH-NFMSZ-TDYXP-BTTAW-COXPO. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.40.921

  uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Cedry Wielkie.

 • DZ. URZ. 2011.93.1895

  uchwała nr VIII/66/11 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Cedry Wielkie.

 • DZ. URZ. 2011.40.923

  uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków budżetu gminy na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy Cedry Wielkie.

 • DZ. URZ. 2011.40.922

  uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.177.4216

  uchwała nr XII/98/11 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Cedry Wielkie.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Vat przy wykupie mieszkań od gminy

  Zamierzam wykupić od gminy zajmowane mieszkanie znajdujące się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej. Czy oprócz wartości tego mieszkania będę musiała zapłacić podatek (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.16.400

  uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Cedry Wielkie nr XXXVIII/292/10 z dnia 22 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w gminie Cedry Wielkie na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.16.399

  uchwała nr XLVI/276/10 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.16.398

  uchwała nr XLV/273/10 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia stawek opłaty miejscowej na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.16.397

  uchwała nr XLV/272/10 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej.

 • DZ. URZ. 2011.16.396

  uchwała nr XLV/271/10 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 22 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.