Logowanie

DZ. URZ. 2011.16.406

Tytuł:

uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy Malbork z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2011 roku na obszarze Gminy Malbork

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-02-09
Organ wydający:Rada Gminy Malbork
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 16 pozycja: 406
Hasła:

UCHWAŁA NR IV/15/2010 RADY GMINY MALBORK z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2011 roku na obszarze Gminy Malbork Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz.969 ze zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (M.P. Nr 76 poz.960) Rada Gminy Malbork uchwala, co następuje § 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Malbork w 2011 roku do kwoty 37,00 zł za 1 dt. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/237/2009 Rady Gminy Malbork z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2010 na obszarze Gminy Malbork. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Malbork Michał Błachut

Id: NQDLJ-BOMIM-VXZTM-GMRGN-EHNVS. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.162.3403

  uchwała nr XI/101/2011 Rady Gminy Malbork z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012 roku na obszarze Gminy Malbork

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2877

  uchwała Nr XIII/119/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2012.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bogdaniec.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jordanów Śląski w 2012 roku

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Zakup mieszkania a ulga odsetkowa

  W 2004 roku kupiłam mieszkanie na rynku wtórnym. Na zakup mieszkania zaciągnęłam kredyt hipoteczny. Czy spłacane odsetki od kredytu stanowią mogę odliczyć od podstawy (...)

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Substrat zachowku

  Czym jest substrat zachowku?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.16.405

  uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Lubichowo z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.16.404

  uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Lubichowo z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/310/2010 Rady Gminy Lubichowo z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.16.403

  uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Karsin z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/263/10 Rady Gminy w Karsinie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku.

 • DZ. URZ. 2011.16.402

  uchwała nr III / 11 / 2010 Rady Gminy w Gardei z dnia 29 grudnia 2010r. o zmianie uchwały Nr XXVII / 166 / 2009 Rady Gminy w Gardei z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso.

 • DZ. URZ. 2011.16.401

  uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Cedry Wielkie Nr XXXVIII/293/10 z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cedry Wielkie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.