Logowanie

DZ. URZ. 2011.165.3482

Tytuł:

uchwała nr XV/135/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 października 2011r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-09
Organ wydający:Rada Miasta Starogard Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 165 pozycja: 3482
Hasła:

UCHWAŁA NR XV/135/2011 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 października 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie  Miejskiej Starogard Gdański.  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r.  Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:  § 1. W uchwale nr LXII/535/2010 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku  od  środków  transportowych  w Gminie  Miejskiej  Starogard  Gdański,  w tytule  uchwały  po  zapisie  ?w  sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański? dodaje  się zapis ?na rok 2011?.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  § 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.   

Wiceprzewodniczący Rady  Miasta Starogard Gdański  Piotr Cesarz

Id: CDNKM­PEQWZ­ELLYH­QFQST­HQNGO. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.141.2764

  uchwała nr LXII/534/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2010.141.2762

  uchwała nr LXII/532/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2011.165.3480

  uchwała nr XV/133/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 października 2011r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2011.2.25

  uchwała nr LXIII/556/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2010.88.1644

  uchwała nr LV/479/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Obowiązki straży miejskiej

  Witam, jestem ciekawy co wchodzi w zakres obowiązków straży miejskiej?

 • Nieistniejące konto straży miejskiej

  Witam. Mam problem. Dostałem mandat od straży miejskiej. Niestety okazało się, że wskazane konto nie istnieje. Czy w związku z tym mogę zignorować ten mandat?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.165.3481

  uchwała nr XV/134/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2011.165.3480

  uchwała nr XV/133/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 października 2011r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2011.165.3479

  uchwała nr XV/132/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 października 2011r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.

 • DZ. URZ. 2011.165.3478

  uchwała nr XIV/153/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów na terenie miasta Redy, zasad ustalania i terminów płatności oraz sposobu jej poboru

 • DZ. URZ. 2011.165.3477

  uchwała nr XIV/152/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Redy.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.