Logowanie

DZ. URZ. 2011.167.3655

Tytuł:

uchwała nr XII/58/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-14
Organ wydający:Rada Gminy Ostaszewo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 167 pozycja: 3655
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

UCHWAŁA NR XII/58/2011 RADY GMINY OSTASZEWO z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala sie opłatę w wysokości 50 zł za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostaszewo. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Wojciech Wycichowski

Id: ZKDXY-KMEWV-MYNLV-ZYSEA-XMCLR. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/58/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 3 listopada 2011 r. Art. 27 ust. 1 ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wprowadziła obligatoryjny obowiązek prowadzenia przez gminy rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wpis do rejestru podlega opłacie ustalonej przez radę gminy, która jednocześnie stanowi jej dochód. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Od dnia 1 stycznia 2011 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1.386 zł (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1288).

1) Zmiany

tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016.

Id: ZKDXY-KMEWV-MYNLV-ZYSEA-XMCLR. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1723

  uchwała nr XV/130/12 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 83/11 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.156.292

  uchwała nr VIII/65/11 Rady Miasta Poręba z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do ?Rejestru żłobków i klubów dziecięcych?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłaty za przerejestrowanie spółki

  Ile wynosi wpis stały za przerejestrowanie sp. z o.o. z RHB do KRS, a ile wynosi zarejestrowanie zmiany aktu założycielskiego sp. z o.o. wpisanej do KRS? Jakie są dodatkowe (...)

 • Rejestr zastawów rejestrowych

  Z czego składa się numer pozycji rejestru zastawów i gdzie to znależć? Jak wygląda postanowienie Sądu Rejonowego Wydział Rejestru Zastawów o wpis do rejestru zastawów (...)

 • Moment ustanowienia zastawu rejestrowego

  Do ustanowienia zastawu rejestrowego konieczna jest umowa zastawnicza i skuteczne wniesienie wniosku do sądu. Od którego momentu rzecz jest obciążona zastawem z jego skutkami (...)

 • Wykreślenie z rejestru spółki jawnej - koszt

  Ile kosztuje złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru spółki jawnej?

 • Wykreślenie hipoteki

  1 lipca 2005 złożyłam wniosek (KW-WPIS) o wykreślenie hipoteki zwykłej (16516CHF) i kaucyjnej (8258CHF) z księgi wieczystej. Sąd wezwał mnie do usunięcia braków (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.167.3654

  uchwała nr XV/147/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących przedmiotu i podmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • DZ. URZ. 2011.167.3653

  uchwała nr XV/146/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej pobieranej od osób przebywających okresowo na terenie miejscowości Lubowidz.

 • DZ. URZ. 2011.167.3652

  uchwała nr XV/145/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2011.167.3651

  uchwała nr XV/144/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na obszarze gminy Nowa Wieś Lęborska na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2011.167.3650

  uchwała nr XV/143/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2012 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.