Logowanie

DZ. URZ. 2011.168.1959

Tytuł:

uchwała nr 29/V/2011 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Suchedniów - "Gazociąg I".

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-07-11
Organ wydający:Rada Miejska w Suchedniowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 168 pozycja: 1959
Hasła:zagospodarowanie przestrzenne
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVIII/234/2010 Rady Miejskiej z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice ? gazociąg wysokiego i średniego ciśnienia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2847

  uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1405

  uchwała nr 359/V/2010 Rady MIasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3791

  uchwała nr 342/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Czerwonych Kosynierów na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku będącego zmianą Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3357

  uchwała nr XV/160/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli: Nadarzyn, Stefanówka i Grabicz w Kobyłce oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki ew. nr 330 obręb 42 przy ul. Żytniej w Kobyłce

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.168.1958

  uchwała nr X/61/2011 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Opatów

 • DZ. URZ. 2011.168.1957

  uchwała nr VIII/57/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 maja 2011r. w sprawie nadania statutu Muzeum Historyczno-Archeologicznemu w Ostrowcu Świętokrzyskim

 • DZ. URZ. 2011.168.1956

  uchwała nr VIII/53/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej

 • DZ. URZ. 2011.168.1955

  uchwała nr VIII/50/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 maja 2011r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej

 • DZ. URZ. 2011.168.1954

  uchwała nr VIII/49/11 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 maja 2011r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.