Logowanie

DZ. URZ. 2011.172.1363

Tytuł:

rozporządzenie nr 9/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 25 marca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego zasięgu ich działania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-04-05
Organ wydający:Wojewoda Małopolski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 172 pozycja: 1363
Hasła:Powiatowa komisja lekarska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.10.49

  rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia siedzib powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego zasięgu ich działania

 • DZ. URZ. 2010.42.282

  rozporządzenie nr 2/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lutego 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego zasięgu ich działania

 • DZ. URZ. 2010.126.787

  rozporządzenie nr 3/2010 Wojewody Małopolskiego z dnia 16 marca 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego zasięgu ich działania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.25.581

  rozporządzenie nr 2/2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 marca 2011r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie wojewodztwa podkarpackiego w 2011 roku oraz powołania wojewódzkich i powiatowych komisji lekarskich, ustalenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.10.204

  rozporządzenie nr 4/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 r., powołania oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania komisji lekarskich

porady prawne online

Porady prawne

 • Dodatkowe wynagrodzenie dla lekarza w PKL

  Lekarz publicznego ZOZ został oddelegowany do Powiatowej Komisji Lekarskiej obsługującej pobór do wojska. Zgodnie z zawartą w tej sprawie umową ze Starostą wszyscy (...)

 • Woźny jako pracownik samorządowy

  Czy do woźnego w szkole podstawowej mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych?

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Skład komisji egzaminacyjnej

  Organ prowadzący zarządzeniem powołał w skład komisji egzaminacyjnej na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego m.in. dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły poinformował, (...)

 • Jawność prac komisji rewizyjnej

  W gminie x komisja rewizyjna zebrała się dla potrzeb rozpatrzenia zasadności skargi jednego z obywateli. Na posiedzenie przybyła osoba postronna z kamerą i dyktafonem. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.171.1362

  uchwała nr V/41/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.171.1361

  uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 21 marca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2011 ? Nr V/26/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.171.1360

  uchwała nr XI/120/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. 2011.171.1359

  uchwała nr XI/119/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia statutów żłobkom samorządowym Gminy Miejskiej Kraków.

 • DZ. URZ. 2011.171.1358

  uchwała nr IX/77/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.