Logowanie

DZ. URZ. 2011.2.11

Tytuł:

uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi gminnemu w Tokarni

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-01-10
Organ wydający:Rada Gminy Tokarnia
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 2 pozycja: 11
Hasła:Nazwy placów,mostów i ulic

UCHWAŁA NR III/7/10 RADY GMINY TOKARNIA z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi gminnemu w Tokarni Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) Rada Gminy Tokarnia uchwala, co następuje : § 1. Nadaje się nazwę placowi w centrum wsi Tokarnia, położonemu na działkach Nr 4182/1 i Nr 4183/2 ? Plac por. Mieczysława Targowskiego? . § 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/231/10 Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie nadania nazwy urzędowej placowi gminnemu w Tokarni. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Id: EVCGW-MIKXL-PRWYC-ULGFZ-BTMWB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.223.3542

  uchwała nr X/88/2011 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: nadania urzędowej nazwy placowi położonemu na terenie miejscowości Kamionna "Plac 750-lecia Kamionny".

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 307/XV/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy placowi.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVI/128/09 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy placowi w Kołczynie

 • DZ. URZ. 2009.460.3323

  uchwała nr XL/962/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 września 2009r. w sprawie nadania nazwy placowi w mieście Kielce

 • DZ. URZ. 2012.1693

  uchwała nr VIk/XVI/226/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Placowi Grunwaldzkiemu w Wejherowie nazwy "Plac Ofiar Piaśnicy"

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

 • Umorzenie postępowania a zwrot opłaty skarbowej

  Organ umorzył postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z powodu braku (jego zdaniem) precyzyjnego określenia pewnych parametrów. Wnosząc wniosek uiściłem (...)

 • Zmiana nazwy sp.z o.o.

  Firma zagraniczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. działającej na terytorium RP. Czy zmiana nazwy (w tym przypadku jedynie rozszerzenie nazwy) wspólnika zagranicznego (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.2.10

  uchwała nr III/5/2010 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2011.2.9

  uchwała nr II/6/10 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Gnojnik na 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.2.8

  uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska.

 • DZ. URZ. 2011.2.7

  uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r.

 • DZ. URZ. 2011.2.6

  uchwała nr II/14/2010 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2009r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.