Logowanie

DZ. URZ. 2011.223.1811

Tytuł:

uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy i zmian w budżecie na rok 2011 oraz wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011Nr IV/15/2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-05-04
Organ wydający:Rada Gminy Słaboszów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 223 pozycja: 1811
Hasła:Zmiany w budżecie

UCHWAŁA NR V/26/2011 RADY GMINY SŁABOSZÓW z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i zmian w budżecie na rok 2011 oraz wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011Nr IV/15/2011 Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), uchwala się co następuje: § 1. 1. Zmienia się dochody budżetu gminy Słaboszów na 2011 rok, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały i stanowiącym § 1 w uchwale budżetowej. 2. Zmienia się wydatki budżetu gminy Słaboszów na 2011 rok, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały i stanowiącym § 2 w uchwale budżetowej. § 2. Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 roku, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały i stanowiącym § 2 ust.4 w uchwale budżetowej. § 3. W uchwale budżetowej NR IV/15/2011 z dnia 27 stycznia 2011r. nie wprowadzono dotacji celowej w dziale 751 w kwocie 1200,00 mimo iż po stronie wydatków prawidłowo zaplanowano wydatki. Niniejszą uchwałą koryguje się ten błąd. § 4. W uchwale budżetowej Gminy Słaboszów na rok 2011 nr IV/15/2011 Rady Gminy w Słaboszowie z dnia 27 stycznia 2011r wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 6. Uchwała Województwa. wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Kuśpiel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 marca 2011 r. Zalacznik1.pdf Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/26/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 marca 2011 r. Zalacznik2.pdf Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/26/2011 Rady Gminy Słaboszów

Id: FEVAS-TQORU-ZSZSM-CDEIA-VYRSD. Podpisany Strona 1

z dnia 15 marca 2011 r. Zalacznik3.pdf

Id: FEVAS-TQORU-ZSZSM-CDEIA-VYRSD. Podpisany

Strona 2




Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.578.4462

  uchwała nr XLI/207/10 Rady Gminy Słaboszów z dnia 23 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 oraz wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Nr XXXIII/175/2010

 • DZ. URZ. 2009.280.2172

  uchwała nr XLII/234/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/231/09 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 17.04.2009 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/191/08 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

 • DZ. URZ. 2011.604.7084

  uchwała nr 315/38/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.605.7104

  uchwała nr 365/42/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.2929

  uchwała nr 63/10/IV/2012 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.223.1810

  uchwała nr VII/63/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mszana Dolna.

 • DZ. URZ. 2011.223.1809

  uchwała nr VI/71/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. 2011.223.1808

  uchwała nr VI/69/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa

 • DZ. URZ. 2011.223.1807

  uchwała nr VI/67/ 11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.223.1806

  uchwała nr V/34/11 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bystra-Sidzina na 2011 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.