Logowanie

DZ. URZ. 2011.250.2898

Tytuł:

uchwała nr 73/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Wólka Smolana

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-10-19
Organ wydający:Rada Gminy Smyków
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 250 pozycja: 2898
Hasła:jednostki pomocnicze gminy

UCHWAŁA NR 73/VII/2011 RADY GMINY SMYKÓW z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Wólka Smolana Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 7, art. 35 ust. 1 i art. 40 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wólka Smolana Rada Gminy Smyków uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się Statut sołectwa Wólka Smolana stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Traci moc Uchwała Nr 111/XII/96 Rady Gminy w Smykowie z dnia 24 czerwca 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Załącznik do Uchwały Nr 73/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011 r. Zalacznik1.doc Załącznik Nr 1 do Uchwały 73 Wólka Smolana

Przewodniczący Rady Gminy mgr Jarosław Pawelec

Id: YZOFK-AYLRP-WEWKG-TNTBM-LQPJV. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.4.174

  uchwała nr 595/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Smolana

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.194.5878

  uchwała nr VII/45/2011 Rady Gminy w Brochowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Konary-Łęg i Wólka Smolana

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/312/10 Rady Gminy Głusk z dnia 9 marca 2010r. w sprawie statutu Sołectwa Wólka Abramowicka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5620

  uchwała nr XIII/134/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Garwarska

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.77.2479

  uchwała nr VI/56/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Tarnowska.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.250.2897

  uchwała nr 72/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Trawniki

 • DZ. URZ. 2011.250.2896

  uchwała nr 71/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Stanowiska

 • DZ. URZ. 2011.250.2895

  uchwała nr 70/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Smyków

 • DZ. URZ. 2011.250.2894

  uchwała nr 69/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Salata

 • DZ. URZ. 2011.250.2893

  uchwała nr 68/VII/2011 Rady Gminy Smyków z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Przyłogi


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.