Logowanie

DZ. URZ. 2011.25.360

Tytuł:

zarządzenie nr 5/2011 Starosty Buskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2011.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-02-02
Organ wydający:Starosta Buski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 25 pozycja: 360
Hasła:pomoc społeczna

ZARZĄDZENIE NR 5/2011 STAROSTY BUSKIEGO z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2011. Na podstawie art. 6 pkt.15 oraz art.60 ust.2 pkt.2, ust 3-5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /tj. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm. / zarządza się co następuje: § 1. Na wniosek Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej ustalam miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w niżej wymienionych domach w następujący sposób:

1. 2. 3. 4. Dom Pomocy Społecznej w ZBOROWIE Dom Pomocy Społecznej w GNOJNIE Dom Pomocy Społecznej w SŁUPI PACANOWSKIEJ Dom Pomocy Społecznej w RATAJACH SŁUPSKICH Kwota 2 873,37 zł Kwota 2 530,27 zł Kwota 2 410,32 zł Kwota 2 557,20 zł

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

Id: MRFSS-CMVAC-GDZXY-BYRQD-CMFMS. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.25.362

  ogłoszenie Starosty Buskiego z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2009

 • DZ. URZ. 2010.55.395

  zarządzenie nr 6/2010 Starosty Buskiego z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2010

 • DZ. URZ. 2012.450

  zarządzenie nr 4/2012 Starosty Buskiego z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.540

  komunikat Starosty Pilskiego z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2012.

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr 1/2012 Starosty Świdnickiego z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Świdnickiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.25.359

  uchwała nr XLIII/209/2010 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2011.25.358

  uchwała nr Nr XLII/205/2010 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29 października 2010r. Rady Gminy Tarłów z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2011.25.357

  uchwała nr XLI/201/2010 Rady Gminy w Tarłowie z dnia 29 września 2010r. Rady Gminy Tarłów z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2011.25.356

  uchwała nr III/20/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/251/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2011.25.355

  uchwała nr II/7/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Fałków na 2010 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.