Logowanie

DZ. URZ. 2011.32.693

Tytuł:

zarządzenie nr 10/2011 Starosty Człuchowskiego z dnia 4 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Człuchowie, w 2011 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-03-23
Organ wydający:Starosta Człuchowski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 32 pozycja: 693
Hasła:opieka społeczna

ZARZĄDZENIE NR 10/2011 STAROSTY CZŁUCHOWSKIEGO z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Człuchowie, w 2011 roku na podstawie art. 86 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Człuchowie, w 2011 roku, w kwocie 2.847,59 (słownie: dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych 59/100). § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

Starosta Człuchowski Aleksander Gappa

Id: KBNBC-QLGVQ-DLHRU-KEGVK-YYAAO. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.10

  obwieszczenie Starosty Szczycieńskiego z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.11

  obwieszczenie Starosty Szczycieńskiego z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szczytnie na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.230.2

  zarządzenie nr 28/09 Starosty Zambrowskiego z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.69.1218

  zarządzenie nr ON.0050.135.2011.PS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w 2011r. dziecka w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Lompy 7 w Bielsku-Białej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.274.3

  zarządzenie Starosty Zambrowskiego z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Zespole Placówek Opiekuńczo ? Wychowawczych w Zambrowie na rok 2012

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityku Społecznej w K. została skierowana skarga na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w O. w zakresie nie reagowania (...)

 • Ustawa kominowa

  W jaki sposób funkcjonuje ustawa kominowa?

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

 • Koszty egzekucji komorniczej o wydanie rzeczy

  Wierzyciel posiada tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi o wydanie rzeczy ruchomej (samochodu). Koszt wyegzekwowania wyroku wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.32.692

  uchwała nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.32.691

  uchwała nr III/16/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniew na lata 2011 ? 2016.

 • DZ. URZ. 2011.32.690

  uchwała nr VII/69/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany w załączniku do uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku"

 • DZ. URZ. 2011.31.689

  zarządzenie nr 11/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i w Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.31.688

  zarządzenie nr 13/2011 Starosty Gdańskiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskcoczynie prowadzonego przez Powiat Gdański.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.