Logowanie

DZ. URZ. 2011.32.697

Tytuł:

zarządzenie nr 10/2011 Starosty Kościerskiego z dnia 8 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-03-23
Organ wydający:Starosta Kościerski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 32 pozycja: 697
Hasła:opieka społeczna

ZARZĄDZENIE NR 10/2011 STAROSTY KOŚCIERSKIEGO z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu. Na podstawie art. 6 pkt 15 i art. 60 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), zarządzam, co następuje: § 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Kościerskiego: Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu - 2 286,48 zł. § 2. 1) Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu. 2) Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie. § 3. 1) Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i przekazaniu Dyrektorom, o których mowa w § 2 niniejszego zarządzenia. 2) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

Starosta Kościerski Piotr Lizakowski

Id: BMAQA-NCXZB-ZTZIJ-KRPPV-DRJNH. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Zgodnie z przepisami wskazanymi na wstępie, średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym ustala Starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do 31 marca każdego roku. Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia uznaje się za konieczne i uzasadnione .

Id: BMAQA-NCXZB-ZTZIJ-KRPPV-DRJNH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1116

  zarządzenie nr 19/2012 Starosty Kościerskiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz w Domu Pomocy Społecznej ?Kaszub? w Stawiskach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.480

  komunikat PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2012 roku w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Starosty Zgierskiego z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu w roku 2009

 • DZ. URZ. 2012.371

  ogłoszenie nr 2/2012 Starosty Kazimierskiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2012r.

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Starosty Biłgorajskiego z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2010r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.32.696

  zarządzenie nr 20/2011 Starosty Kartuskiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Stężycy w 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.32.695

  zarządzenie nr 21/2011 Starosty Kartuskiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie w 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.32.694

  zarządzenie nr 19/2011 Starosty Kartuskiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kartuskiego na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.32.693

  zarządzenie nr 10/2011 Starosty Człuchowskiego z dnia 4 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Człuchowie, w 2011 roku

 • DZ. URZ. 2011.32.692

  uchwała nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu gminy na 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.