Logowanie

DZ. URZ. 2011.32.699

Tytuł:

zarządzenie nr 31/2011 Starosty Wejherowskiego z dnia 8 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych realizujących zadania powiatu wejherowskiego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-03-23
Organ wydający:Starosta Wejherowski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 32 pozycja: 699
Hasła:opieka społeczna

ZARZĄDZENIE NR 31/2011 STAROSTY WEJHEROWSKIEGO z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych realizujących zadania powiatu wejherowskiego. Na podstawie art. 6 pkt. 15 i art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Ustala się w Ognisku Wychowawczym im. K. Lisieckiego ,,Dziadka? w Rumi ul. Gdańska 2 średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w roku kalendarzowym 2011 w wysokości: a) opieka całodobowa - 3341,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta czterdzieści jeden złotych 00/100) b) opieka dzienna - 383,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy złote 00/100) § 2. Ustala się w Ośrodku Wychowawczym ,,Nasz Dom? w Rumi ul. Dąbrowskiego 26 średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w roku kalendarzowym 2011 w wysokości: a) opieka całodobowa - 2303,26 zł (słownie: dwa tysiące trzysta trzy złote 26/100) b) opieka dzienna - 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100). § 3. Ustala się w: 1. Domu Rodzinnym Fundacji ?Rodzina Nadziei ? w Luzinie ul. Strzebielińska 1 z Filią w Wejherowie ul. Krofeya 18 średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w roku kalendarzowym 2011 w wysokości ? 2860,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt złote 00/100). 2. Rodzinnym Domu Dziecka w Gdyni, ul. Wiosny Ludów 13 średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w roku kalendarzowym 2011 w wysokości 2784,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery złote 00/100), 3. Ośrodku Socjalizacyjno- Rehabilitacyjnym w Liniewku Kaszubskim 3 średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w roku kalendarzowym 2011 w wysokości - 3336,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych 00/100), Placówki prowadzone przez Fundację ,,Rodzina Nadziei? w Gdańsku ul. Grottgera 25. § 4. Ustala się w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Wejherowie ul. Pokoju 4A średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w roku kalendarzowym 2011 w wysokości - 2135,99 zł (słownie: dwa tysiące sto trzydzieści pięć złotych 99/100). § 5. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Starosta Wejherowski Józef Reszke

Id: BGVJN-AEKGA-ISOMJ-BZKZQ-DCIUH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  zarządzenie Nr 7/2012 Starosty Głubczyckiego z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.53.974

  obwieszczenie Starosty Gliwickiego z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie Powiatu Gliwickiego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  zarządzenie Nr 5/2012 Starosty Głubczyckiego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.870

  obwieszczenie Starosty Gliwickiego z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie Powiatu Gliwickiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.1.9

  zarządzenie nr I/2011 Starosty Krośnieńskiego z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Krośnieńskiego na 2011 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.32.698

  zarządzenie nr 11/2011 Starosty Kościerskiego z dnia 8 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym ?Wesoła Gromadka? w Kościerzynie.

 • DZ. URZ. 2011.32.697

  zarządzenie nr 10/2011 Starosty Kościerskiego z dnia 8 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu.

 • DZ. URZ. 2011.32.696

  zarządzenie nr 20/2011 Starosty Kartuskiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Stężycy w 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.32.695

  zarządzenie nr 21/2011 Starosty Kartuskiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie w 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.32.694

  zarządzenie nr 19/2011 Starosty Kartuskiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kartuskiego na rok 2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.