Logowanie

DZ. URZ. 2011.340.2825

Tytuł:

uchwała nr VII/56/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr V/38/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu odbudowy Nr 5 na terenie sołectwa Lanckorona, gmina Lanckorona.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-07-05
Organ wydający:Rada Gminy Lanckorona
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 340 pozycja: 2825
Hasła:Zasady odbudowy,remontów i rozbiórek obiektów budowlanych w wyniku działania żywiołu

UCHWAŁA NR VII/56/11 RADY GMINY LANCKORONA z dnia 24 maja 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/38/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu odbudowy Nr 5 na terenie sołectwa Lanckorona, gmina Lanckorona. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.13d ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych ustaw ( Dz.U. Nr 149, poz. 996 ) po przedłożeniu przez Wójta Gminy Lanckorona projektu miejscowego planu odbudowy Nr 5 na terenie sołectwa Lanckorona Rada Gminy Lanckorona uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr V/38/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu odbudowy Nr 5 na terenie sołectwa Lanckorona, gmina Lanckorona wprowadza się następującą zmianę: w § 6 ust.2 pkt.6 uchwały otrzymuje brzmienie: ? wysokość budynków innych niż gospodarcze i garażowe do kalenicy dachu nie może być większa niż 12 m ponad średni poziom terenu?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy § 3. Uchwała obowiązuje po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Ryszard Frączek

Id: OUGNN-NNVCS-LDIDY-OXKEH-JCNOC. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2011

  uchwała nr XVI/109/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmiany miejscowego planu odbudowy Nr 2 na terenie sołectwa Izdebnik, gmina Lanckorona

 • DZ. URZ. 2012.4246

  uchwała nr XIX/140/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XVI/110/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2012

  uchwała nr XVI/110/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmiany miejscowego planu dobudowy Nr 5 na terenie sołectwa Lanckorona, gmina Lanckorona

 • DZ. URZ. 2012.4247

  uchwała nr XIX/139/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XVI/109/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012 r.

 • DZ. URZ. 2011.390.3449

  uchwała nr VIII/66/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2011

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.340.2824

  uchwała nr VII/55/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 maja 2011r. zmieniająca uchwałę nr VIII/55/07 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie : zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2011.340.2823

  uchwała nr VII/51/11 Rady Gminy Lanckorona z dnia 24 maja 2011r. w sprawie utworzenia Przedszkola w Izdebniku

 • DZ. URZ. 2011.340.2822

  uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Książ Wielki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. 2011.340.2821

  uchwała nr VI/44/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Książ Wielki

 • DZ. URZ. 2011.340.2820

  uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Urzędu Gminy w Książu Wielkim

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.