Logowanie

DZ. URZ. 2011.349.2924

Tytuł:

uchwała nr IX/40/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 24 maja 2011r. w sprawie ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Radgoszcz.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-07-07
Organ wydający:Rada Gminy Radgoszcz
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 349 pozycja: 2924
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.531.5533

  uchwała nr XIII/ 69/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX /40/11z dnia 24 maja 2011 Rady Gminy Radgoszcz w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Radgoszcz.

 • DZ. URZ. 2011.349.2925

  uchwała nr IX/41/11 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 24 maja 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radgoszcz .

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3326

  uchwała nr XX/503/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Bielsko ? Biała

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.139.4445

  uchwała nr VIII/63/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Izabelin

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.46.721

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/79/10 z dnia 3 marca 2010r. stwierdzające nieważność w części Uchwały nr LII/1192/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie ustalania opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Bielsko-Biała

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.349.2923

  uchwała nr XVI/173/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwałyRady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowaz dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiącychwłasność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XC/1203/10Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI /568/08Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokalimieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym narzecz najemców oraz uchwały Nr LIX/757/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2008 r.w sprawie przenoszenia własności przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części,które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem bonifikaty.

 • DZ. URZ. 2011.349.2922

  uchwała nr XVI/176/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantai członków najbliższej rodziny repatrianta zaproszonego przez Gminę Miejską Krakówdo osiedlenia się na terenie Miasta Krakowa.

 • DZ. URZ. 2011.349.2921

  uchwała nr XVI/163/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków.

 • DZ. URZ. 2011.349.2920

  uchwała nr 72/30/11 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.349.2919

  uchwała nr 58/27/11 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.